Okleveles forgalmiadó-szakértő - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Okleveles forgalmiadó-szakértő
 • A szakképesítés OKJ száma: 62 344 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: adópolitikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Okleveles forgalmiadó-szakértő - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
1419
Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője
 • Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató

Az okleveles forgalmiadó-szakértő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Ellátja mindazokat a tanácsadói tevékenységeket, szolgáltatásokat, amelyeket az adótanácsadó. Ezen felül részt vesz hazai vagy nemzetközi vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében, képes a vállalkozás, vállalatcsoportok egészét érintő nagyobb horderejű, nem rutinjellegű üzleti tranzakciói adózási feltételeinek elemzésére, alternatívák kidolgozására. Így egyebek mellett az érintett országok adószakértőivel együttműködve adótanácsadást nyújt a határon átnyúló ügyletek feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez. Átlátja a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket. Ismeri és alkalmazza az EU és a nemzetközi adózási szabályokat. Ellátja a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat. Okleveles adószakértői tevékenység, szolgáltatás minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az okleveles adószakértő a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • adótanácsadással, ellenőrzéssel foglalkozó szervezeteket vezetni, irányítani,
 • nemzetközi ügyleteket érintő adótanácsadói tevékenységet, szolgáltatást végezni, ellenőrizni,
 • forgalmi adózáshoz kapcsolódó feltételes adómegállapítási kérelmeket készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén,
 • forgalmi adózáshoz kapcsolódó okleveles adószakértői véleményeket elkészíteni, ellenjegyezni,
 • nagy adóteljesítményű adózókat képviselni, adóbevallásaikat elkészíteni, ellenjegyezni, ellenőrizni,
 • Európai Uniós jogszabály-előkészítésben részt venni,
 • nemzetközi ügyletekben képviseletet ellátni,
 • szokásos piaci ár nyilvántartást készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén,
 • felügyeleti intézkedési kérelmet készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 344 01
szakképesítés-ráépülés

A képzés feltételei

Az okleveles forgalmiadó-szakértő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

felsőfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  55 344 01 Adótanácsadó


 • Előírt gyakorlat:

  5 év

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 160 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 62 344 02 azonosító számú, Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10796-12 Forgalmi adózás, adótervezés
 • 10794-12 Hazai és nemzetközi jogi ismeretek alkalmazása

Az okleveles forgalmiadó-szakértő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A szakképesítésért felelős miniszter által kiadott Útmutató alapján elkészített szakdolgozat - előírt határidőre történő - leadása.


 


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu