Nonprofit menedzser - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Nonprofit menedzser
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 345 05
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Menedzsment és igazgatás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Nonprofit menedzser - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3910
Egyéb ügyintézők

A nonprofit menedzser szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A nonprofit menedzser alkalmas a civil-nonprofit szervezetek működésével összefüggő ügyviteli, gazdálkodási feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére, projektek lebonyolítására. A civil szervezet döntéshozó szervének dokumentumait és a szervezet működésével kapcsolatos dokumentumokat vezeti, jelentéseket készít. Az alapcél szerinti, illetve a szervezet vállalkozásával összefüggő gazdálkodási, forrásteremtési tevékenységgel összefüggő feladatokat elvégzi, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Segíti a szervezet közösségszervező, érdekképviseleti munkáját, kapcsolatot tart a civil-nonprofit szervezet partnereivel. Projektek, rendezvények, képzések tervezésében, lebonyolításában vesz részt, támogatja a szervezet marketing tevékenységét.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • közreműködni civil szervezetek alapításában, működési feltételeinek biztosításában, a munkatársak irányításában és motiválásában,
 • kapcsolatokat ápolni a civil szervezet tagságjaival és választott vezetőivel vagy kuratóriumával, képes biztosítani az információ-áramlást és véleménycserét,
 • részt venni a helyi kapcsolatrendszer kiépítésében, és gondozni a szakmai kapcsolatokat,
 • közreműködni a szervezet tevékenységének, munkaprogramjának tervezésében, irányításában, elemzésében és értékelésében,
 • projekteket tervezni és megvalósításukat irányítani,
 • részt venni a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység irányításában, ellenőrzésében,
 • együttműködni önkéntesekkel, illetve koordinálni munkájukat,
 • forrásteremtési technikákat alkalmazni, megszervezni és működtetni a pályázatfigyelési és támogatás-szervezői rendszert,
 • szervezni a PR- és marketingfeladatokat, rendezvényeket és képzéseket tervezni és lebonyolítani,
 • kapcsolatokat fenntartani, illetve együttműködni hazai és nemzetközi nonprofit szervezetekkel,
 • képviselni a szervezetet, tájékoztatást nyújtani, adatot szolgáltatni,
 • alkalmazni az érdekérvényesítő és érdekképviseleti technikákat,
 • megszervezni és működteti a naprakész, többfunkciós nyilvántartások rendszerét,
 • számítástechnikai eszközöket alkalmazni az ügyviteli feladatok ellátásához.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A nonprofit menedzser képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 52 345 05 azonosító számú, Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
 • 10810-12 Civil szervezet alapítása és vezetése
 • 10811-12 Közösségszervezés
 • 10812-12 Projektek tervezése és projektmenedzsment
 • 10813-12 Civil szervezetek gazdálkodása
 • 10814-12 Programszervezés és nonprofit marketing
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A nonprofit menedzser komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu