Mozgóképterjesztő és -üzemeltető - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Mozgóképterjesztő és -üzemeltető
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 341 04
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Nagy- és kiskereskedelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mozgóképterjesztő és -üzemeltető - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
1335
Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője

A mozgóképterjesztő és -üzemeltető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Rendelkezik olyan alapkompetenciákkal, amelyek alapján képes: a munkaerő-piacon, illetve a vállalkozási környezetben működni, a mozgókép-szakmában eligazodni, és azon belül a filmek, digitális műsorok, valamint a maga helyét, szerepét jól megítélni, munkáját a mozgókép-szakmára vonatkozó jogszabályi, munkavédelmi és biztonsági előírások betartásával végezni, külső emberekkel (például a közönséggel) kapcsolatot kialakítani és működtetni.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a filmkópiák és a digitális adathordozók kezelésére, a velük kapcsolatos logisztikai, megőrzési és esetlegesen kisebb javítási feladatok elvégzésére
 • a hagyományos és digitális vetítő és hangosító berendezések működtetésére és napi karbantartására
 • az előadások anyagainak előkészítésére
 • az előadások lebonyolítására (beleértve ebbe a vetítés mellett az épületgépészeti berendezések üzemeltetését és a közönséggel való - szükség szerinti - kapcsolattartást is)
 • alkalmi rendezvényeken ideiglenes vetítő és hangosító berendezések összeállítására és működtetésére
 • befogadói megtekintésre szánt mozgóképek mozik (vetítőhelyek) közti folyamatos disztribúciójára
 • filmszalagot pergető és/vagy digitális kivezérlésű programok, moziműsorok tervezésére, megszervezésére, lebonyolítására
 • vonatkozó reklám- és PR-munkák elvégzésére közönségbarát innováció szándékával
 • forgalmazókkal és kiadókkal való rendszerszemléletű kapcsolatokra
 • műsorpolitika kialakítására, ennek alapján pedig tervek elkészítésére - monitorozva a bemutatási lehetőségeket, rendre frissítve a hagyományos képhordozók és a digitálisak kínálatát, valamint az alternatív tartalmakét
 • a tényleges és a potenciális mozinézők műsorigényével kapcsolatos információgyűjtésre és -feldolgozásra
 • a vetítőhely (mozi) műszaki állapotának, komfort mutatóinak figyelemmel kísérésére; a karbantartás, az eseti felújítás elvégeztetésére
 • az üzemeltetés esztétikai, higiéniai és gyakorlati komponenseinek összehangolására
 • munkacsapatának megszervezésére, hatékony működtetésére
 • a belső és a külső konfliktusok észlelésére, kezelésére
 • a mozgóképi információk nézői feldolgozására vonatkozó tudományos (pszichológiai, szociológiai) alapismereteinek hasznosítására
 • szakmai kapcsolatok kiépítésére és ápolására
 • aktuális és távlati stratégiában való gondolkodásra, logisztikai és pénzügyi tervek elkészítésére, üzemeltetői elképzeléseinek realizálására
 • reklám- és PR-tevékenység folytatására
 • filmes műsorszolgáltatás(ok)on túli közönségkapcsolatok (Például rendezvények) kialakítására, működtetésére
 • a munkavédelmi és balesetmegelőző előírások betartatására.
 • szerződéses, elszámolási és bejelentési kötelezettségeinek teljesítésére

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
51 341 04
részszakképesítés

A képzés feltételei

A mozgóképterjesztő és -üzemeltető képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: igen
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 52 341 04 azonosító számú, Mozgóképterjesztő és -üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 10676-12 Mozgóképterjesztő és -üzemeltető tevékenysége
 • 10665-12 A mozgóképszakma vállalkozási ismeretei és társadalmi környezete
 • 10675-12 Mozigépész tevékenysége

A mozgóképterjesztő és -üzemeltető komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Egy tetszőleges témájú és műfajú játékfilm bemutatásának propagálása (közönségtoborzás), a műsor prezentálása, a film moziban való levetítésének lebonyolítása.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu