Mozgássérültet segítő kutya kiképzője - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Mozgássérültet segítő kutya kiképzője
 • A szakképesítés OKJ száma: 53 810 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi szolgáltatások (általános programok)
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Mozgássérültet segítő kutya kiképzője - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5319
Egyéb személyi szolgáltatá-si foglalkozások

A mozgássérültet segítő kutya kiképzője szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesítéssel rendelkező végzi a mozgássérültek életminőségét javító, napi feladataik elvégzésében segítséget nyújtó speciális kutyák képzését, a képzés valamennyi fázisát beleértve. Ez magába foglalja a képzésbe bevonható (kölyök)kutyák viselkedési tesztek segítségével való kiválasztását, szocializációját, az általános kezelhetőséget és irányíthatóságot biztosító alapképzésüket, a speciális segítő feladatokra való képzésüket, valamint a mozgássérült gazdával való összeszoktatását és vizsgára való felkészítését.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a megfelelő viselkedésű, a képzésbe bevonható kölyökkutyák kiválasztására,
 • alkalmazni a modern kutyakiképzési módszereket (klikkertréning, dummytréning, halti, ignorálás, figyelemelterelés, jutalmazási és büntetési technikák, stb.) különböző fajtájú és személyiségű kutyák magas szintű szocializációja, alapkiképzése, mozgássérültet segítő speciális feladatok elvégzésére való felkészítése során,
 • a kutyák hibás viselkedésformáinak korrekciójára,
 • a kutyák egészségvédelmével és jólétével kapcsolatos teendők felmérésére, biztosítására,
 • megfelelően kommunikálni és együttműködni a kiképzőkkel, a kutyáért jelentkező illetve a kiválasztott kutyával összeszoktatási fázisban lévő mozgássérült kliensekkel illetve a már levizsgázott és utógondozási fázisban lévő mozgássérült kliensekkel,
 • az utógondozás során felmerülő képzési kontrollálási problémák szakszerű megoldására,
 • szükség esetén a konfliktushelyzetek megnyugtató kezelésére

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A mozgássérültet segítő kutya kiképzője képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  52 810 01 Habilitációs kutya kiképzője végzettség


 • Előírt gyakorlat:

  a képzést megelőzően minimum 1 év mozgássérültet segítő kutya kiképzője mellett segédkiképzőként eltöltött gyakorlat, a kiképző szervezet által igazoltan

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. § b) pontja szerinti alkalmassági vizsgálat
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

25%-elmélet
75%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 400 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 53 810 02 azonosító számú, Mozgássérültet segítő kutya kiképzője megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10539-12 Segítő kutyák alkalmazásához szükséges rehabilitációs alapok
 • 10540-12 A mozgássérült–segítő kutyák kiképzése

A mozgássérültet segítő kutya kiképzője komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Minimum 1 db mozgássérült–segítő kutya felkészítése átadóvizsgára egy a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület által regisztrált, mozgássérült–segítő kutyák kiképzésével hivatásszerűen foglalkozó olyan szervezetnél, ahol biztosított a megfelelő szakértelemmel rendelkező kutyakiképzői felügyelet.


Minimum 300 óra valós szituációkban és kutyaiskolai körülmények között végzett gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. Az igazolást a gyakorlat körülményeit biztosító és a gyakorlat során a szakmai felügyeletet adó Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület által regisztrált, mozgássérült–segítő kutyák kiképzésével foglalkozó kutyakiképző szervezetnek kell kiállítania.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu