Külszíni bányász - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Külszíni bányász
 • A szakképesítés OKJ száma: 32 544 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Bányászat és kitermelőipar
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Külszíni bányász - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
8311
Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)

A külszíni bányász szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Külfejtésű szén-, érc-, ásvány-, kő-, kavics-, homok- és agyagbányák jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó ellenőrzési, gépkezelési, karbantartási, technológiai, munkaszervezési feladatok elvégzése.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • Betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat
 • Gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről
 • Elsősegélyt nyújtani
 • Felismerni a különböző talajféléket, kőzeteket, alkalmazni az alapvető hidrogeológiai és tereptani ismereteket
 • Alkalmazni az elektromosságon alapuló gépek elektrotechnikai működésének alapjait
 • Működtetni az alapvető gépeket (motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők, stb.)
 • Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét ellenőrizni, meggyőződni biztonságos voltukról
 • Napi karbantartási műveleteket végezni
 • Szállító berendezéseket beállítani, átépíteni, áthelyezni
 • Eseményekkel kapcsolatos információkat, adatokat dokumentálni
 • Mérési eredményt értékelni, rögzíteni
 • Munkacsoportokat kialakítani, együttműködést szervezni a munkacsoportok között
 • Ásványvagyont felmérni, termelvényt, készletmennyiséget becsülni, mérni
 • Meddőt elhelyezni, hányófelületet kialakítani
 • Felszíni vízelvezetést kialakítani
 • Művelési határokat, tevékenységi területeket kijelölni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A külszíni bányász képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

a képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 32 544 01 azonosító számú, Külszíni bányász megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10198-12 Logisztika, karbantartás
 • 11419-12 Bányagépek kezelése
 • 11420-12 Külszíni bányászat
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 10194-12 Bányagépek működtetése
 • 10199-12 Termelési feladatok
 • 10196-12 Bányászati alapismeretek

A külszíni bányász komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu