Kohászati technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Kohászati technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 521 04
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kohászati technikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
8424
Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője

A kohászati technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kohászati technikus feladata önállóan vagy mérnöki irányítás mellett a technológiai utasításoknak megfelelően vas és egyéb fémek, ötvözeteik előállítása, fizikai és kémiai jellemzőik kialakítása, és a különböző készültségi fokú termékek előállítása öntéssel vagy képlékenyalakítással, a termékek minőségének ellenőrzése, bizonylatolása. A kohászatban alkalmazott technológiai és anyagmozgató gépek szakszerű, önálló kezelése a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a minőség biztosítása érdekében a gyártási eljárás paramétereit folyamatosan mérni, ellenőrizni és a technológiai előírásoknak megfelelően a gyártási jellemzőket megváltoztatni
 • nyersvas, acél, színes- és nehézfémötvözetek előállításakor az adag vagy a beolvasztásra kerülő anyagok mennyiségét meghatározni, az olvadék hőmérsékletét és egyéb paramétereit mérni és beállítani
 • öntéssel, képlékenyalakítással félkész vagy késztermékeket gyártani
 • a technológiai, anyagmozgató és szállítóberendezéseket szakszerűen kezelni;
 • az alapanyagokon és a technológiai folyamatkülönböző fázisaiból származó mintákon kohászati laboratóriumi vizsgálatokat végezni, végeztetni
 • a zavartalan alap- és segédanyag ellátást biztosítani
 • az alkatrész-, öntvény- és a mintarajzok alapján az öntőminták gyártását, a formázás és öntés technológiai folyamatait ellenőrizni és irányítani
 • a selejtanalitikai vizsgálatok alapján a selejtokokat megszüntetni
 • minőségellenőrzési, anyagvizsgálati feladatokat ellátni és dokumentálni
 • a kohászati anyagelőállítási technológiákat biztonságosan üzemeltetni;
 • a gyártmányokat vizsgálni és minősíteni
 • a munkabiztonsági, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A kohászati technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 521 04 azonosító számú, Kohászati technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11439-12 Gépi kovács feladatok
 • 11438-12 Hengerész feladatok
 • 10183-16 Járműipari fémalkatrész-gyártó feladatok
 • 10182-16 Járműipari fémalkatrész-gyártó alapfeladatok
 • 10445-16 Emelőgépkezelő speciális feladatai
 • 10443-16 Gépkezelő általános ismeretei
 • 10189-16 Vaskohászati feladatok
 • 10188-16 Színesfémkohászati feladatok
 • 10187-12 Melegüzemi munkabiztonság és környezetvédelem
 • 10186-16 Kohászati technikus alapfeladatok
 • 10185-16 Kohászati anyagvizsgálatok és mérések
 • 10184-16 Öntészeti feladatok

A kohászati technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu