Kertészeti szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Kertészeti szaktechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 622 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszinű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kertészet
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kertészeti szaktechnikus - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3131
Mezőgazdasági technikus

A kertészeti szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A kertészeti szaktechnikus feladata a kertészeti ágazatokhoz (gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, zöldségtermesztés, dísznövénytermesztés) tartozó termesztési, forgalmazási, műszaki, gazdálkodási és az ehhez kapcsolódó munka- és környezetvédelmi feladatok megtervezése, a munkák elvégzése, a munkafolyamatok irányítása nagy- és kisüzemekben, árutermelő magánvállalkozásokban. Képesnek kell lennie a korszerű termesztéstechnológiai, ökonómiai és műszaki eljárások alkalmazásával a piac elvárásainak megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására és forgalmazására. E szakmai végzettség birtokosa alkalmas önálló vállalkozás indítására és működtetésére. A képesítés feljogosít középszintű vezetői, irányítói feladatok elvégzésére.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • vállalkozást alapítani/működtetni/ megszüntetni,
 • tervet készíteni, kalkulációt végezni,
 • támogatást igényelni,
 • előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni,
 • növényápolást végezni, végeztetni,
 • eszközöket, gépeket használni, üzemeltetni és karbantartani,
 • munkavédelmi előírásokat betartani,
 • technológiai előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,
 • dokumentációkat használni, készíteni, készíttetni,
 • irányítási, szervezési feladatokat ellátni,
 • szaporítóanyagot előállítani, előállítatni,
 • dísznövénytermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • gyümölcstermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • szőlőtermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • zöldségtermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • növényvédelmi feladatokat végezni, végeztetni,
 • növénytermesztési feladatokat végezni, végeztetni,
 • vetőmag termesztési feladatokat végezni,
 • értékesítést végezni, végeztetni,
 • környezetkímélő gazdálkodást folytatni,
 • munkája során betartani és betartatni a tűzvédelmi és munkavédelmi szabályokat,
 • gondoskodni a környezetvédelmi szabályok betartásáról.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 621 02
szakképesítés

A képzés feltételei

A kertészeti szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

 • Szakmai előképzettség:

  54 621 02 Mezőgazdasági technikus


 • Előírt gyakorlat:
 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 622 01 azonosító számú, Kertészeti szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11061-12 Dísznövénytermesztés
 • 11060-12 Zöldségtermesztés
 • 11059-12 Szőlőtermesztés (Kertészeti szaktechnikus)
 • 11058-12 Gyümölcstermesztés

A kertészeti szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu