Információrendszer-szervező - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Információrendszer-szervező
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 481 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszinű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Számítástechnikai képzések
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Informatika
 • A szakképesítésért felelős miniszter: informatikáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Információrendszer-szervező - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
2151
Adatbázis-tervező és -üzemeltető
 • Adatbázis fejlesztő

Az információrendszer-szervező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az Információrendszer-szervező a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) adatbázis kezelés, rendszerfejlesztés ismeretei birtokában részt vesz a munkahely informatikai rendszerének fejlesztésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Feladata a vállalatnál számítógéppel támogatott információs rendszer megtervezése (új fejlesztésként vagy programcsomag adaptálásával), illetve működő rendszer korszerűsítése, javítása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • projekteteket menedzselni, e munkához informatikai célszoftvert alkalmazni;
 • egy projektcsapat tagjaként vagy irányítójaként informatikai fejlesztési projektmunkában dolgozni;
 • alkalmazni a tanult rendszerfejlesztési módszertant a fejlesztés teljes életciklusában, vagy az egyes feladatok megoldásához;
 • használni a tanult CASE eszközt az elemzésben és tervezésben;
 • a folyamatok áttekintésére, komplex elemzésére, összefüggések feltárására;
 • a felmerülő informatikát és gazdasági rendszert érintő problémákra megoldási javaslatot tervezni, értékelni;
 • komplex rendszertervet készíteni korszerű módszerek és eszközök segítségével;
 • adatmodellezésre;
 • rendszerkörnyezet meghatározására, információs rendszerek telepítésére és üzemeltetésére;
 • felhasználói igényt specifikálni, ennek alapján információs rendszert kiválasztani, adaptálni;
 • alkalmazni a tesztelési módszereket;
 • az üzemeltetési környezet kialakításában közreműködni, vagy önállóan meghatározni azt;
 • elkészíteni a különböző dokumentációkat;
 • javaslatot megfogalmazni a szoftver ergonómiai elvárásokra, igényekre vonatkozóan.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 213 05
szakképesítés
54 481 02
szakképesítés

A képzés feltételei

Az információrendszer-szervező képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  54 481 02 Gazdasági informatikus

  54 213 05 Szoftverfejlesztő


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0,5 év
Minimális óraszáma: 400 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 481 02 azonosító számú, Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 12006-16 Informatikai rendszerek fejlesztése
 • 12007-16 Esettanulmány rendszerfejlesztésre

Az információrendszer-szervező komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Minimum elégségesre minősített záródolgozat, melynek a bírálattal együtt rendelkezésre kell állnia:


- iskolarendszerű képzés esetén a gyakorlati vizsga megkezdése előtt 30 nappal,


- iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.


Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu