Házi időszakos gyermekgondozó - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Házi időszakos gyermekgondozó
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 761 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Házi időszakos gyermekgondozó - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5221
Gyermekfelügyelő, dajka

A házi időszakos gyermekgondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A házi időszakos gyermekgondozó az alapellátás keretében gyermekek napközbeni ellátásaként biztosít a gyermek életkorának, állapotának megfelelő gondozást, felügyeletet a szülő vagy más törvényes képviselő otthonában. Gondozza a kóros állapota miatt hosszabb ideig otthoni gondozásra szoruló gyermeket. Segítséget nyújt a fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt magántanuló számára. Biztosítja a váltott műszakban dolgozó, egyedülálló szülő gyermekének ellátását a kora reggeli, illetve késő esti órákban. Segítséget nyújt a gyermek ellátásában az egyik szülő betegsége esetén, ha emiatt akadályoztatva van a gyermek gondozásában, nevelésében. Segítséget nyújt az ikergyermekek gondozásában, nevelésében.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • gyermekellátási alapfeladatok ellátására
 • a szociális problémák felismerésére
 • szakmai etikai szabályok betartására
 • általános ismereteket speciális helyzetekben történő alkalmazására
 • rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
 • információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
 • különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • az ellátást igénybe vevő otthonába való beilleszkedésre, szokásaikhoz való alkalmazkodásra
 • adekvát kommunikációra
 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére
 • a gyermekek motiválására
 • segítőkész kapcsolatteremtésre
 • konfliktusmegoldásra
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • gyermekjátékok és sportszerek használatára
 • informatikai és híradástechnikai eszközök használatára

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 761 02
Kisgyermekgondozó, -nevelő

A képzés feltételei

A házi időszakos gyermekgondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 350 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 761 02 azonosító számú, Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 12046-16 Gyermekellátási alapfeladatok és alapelvek
 • 10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok

A házi időszakos gyermekgondozó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben azelőírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele


A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:


Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült, minimum 10 oldalas napló leadása, amit a gyakorlatvezető tanár a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerint értékel. Az értékelést követően a vizsgabizottság rendelkezésére kell bocsátani a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal. A napló tartalmazzák 1 oldal terjedelemben az intézmény rövid bemutatását, a gyakorló által megszerzett tapasztalatokat, valamint kliensének/klienseinek rövid élettörténetét.


A képzés során összegyűjtött, a gyermekfelügyelet adminisztrációja során használt nyomtatvány–sablonok leadása.


A 40 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (20 órás készségfejlesztés és 20 órás segítő kapcsolat kommunikációja).


Minimum 100 óra (20%–a a képzőintézmény gyakorló termében, 80%–a tereptanár vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával, gyermekjóléti ellátórendszerhez tartozó házi gyermekfelügyeletet, vagy a gyermekjóléti ellátórendszerhez tartozó gyermekfelügyeletet biztosítónál) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, amely magába foglalja a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer megismerését célzó monitorozó órákat is.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu