Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 215 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kézművesség
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7415
Hangszerkészítő

A hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A hangszerész megfelelő ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy a tanult szakmája szerinti hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos munkafeladatokat önállóan elvégezze. A különböző hangszercsaládok tagjain javítási és hangolási alapfeladatokat önállóan megoldjon. Együttműködik kollégáival, mindig kész a fejlődésre és tudása átadására. Rendelkezik a megfelelő tudással és kapcsolatteremtő képességgel feladatainak ellátásához, a szakmai etikai normákat betartja, hivatásnak tekinti szakmáját.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a megfelelő ismereteket önállóan, jól alkalmazni a tanult szakmája szerinti hangszerész műhelyben a mindennapi munka során felmerülő átlagos munkafeladatokat önállóan elvégezni
 • a hangszercsaládok tagjain javítási és hangolási feladatokat önállóan megoldani
 • a hangszerekre jellemző tervezési és készítési tudományos ismereteket alkalmazni
 • együttműködni kollégáival, mindig készen a tanulásra, fejlődésre
 • a szakmai etikai normákat betartani, hivatásnak tekinteni szakmáját
 • használni és karbantartani eszközeit, szerszámait
 • a műhelymunkához a megfelelő feltételeket biztosítani
 • a javításra átvett hangszer hibáit felmérni, és a javítási lehetőségeket feltárni és a megrendelő számára elmagyarázni
 • a javítási árat, a javításhoz szükséges időt kikalkulálni
 • a hangszerek részegységeinek és alkatrészeinek pótlását megtervezni az ehhez szükséges rajzokat elkészíteni, számításokat elvégezni és a tervek alapján elkészíteni
 • a javítási műveletek sorrendjét megtervezni
 • a javításokat a szakmai szabályok és hagyományok betartása mellett a korszerűség szempontjait is figyelembe véve elvégezni
 • a munkavégzéshez szükséges dokumentációt készíteni
 • balesetmentesen, a környezet veszélyeztetése nélkül dolgozni
 • a szakma műveléséhez szükséges adatbázisokat kezelni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja

A képzés feltételei

A hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével)


 • Előírt gyakorlat:

  54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő- és javító OKJ-s előképzettség megszerzése után előírt 160 óra egybefüggő nyári szakmai gyakorlat

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

25%-elmélet
75%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 215 01 azonosító számú, Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11473-12 Hangszerkészítő és -javító (zongora) tevékenysége
 • 11476-12 Hangszerkészítő és -javító (orgonaépítő) tevékenysége
 • 10623-12 Hangszerkészítő és -javító (vonós/pengetős/vonókészítő) tevékenysége
 • 11475-12 Hangszerkészítő és -javító (rézfúvós) tevékenysége
 • 11474-12 Hangszerkészítő és -javító (fafúvós) tevékenysége

A hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Akusztikai mérés–sorozat véghezvitele, továbbá mérésdokumentáció és szakrajz készítése a képzőintézmény által jóváhagyott vagy meghatározott témában az előírt tartalmi és formai követelmények szerint.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu