Fitness-wellness instruktor - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Fitness-wellness instruktor
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 813 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Sportok
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Oktatás
 • A szakképesítésért felelős miniszter: sportpolitkáért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fitness-wellness instruktor - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3722
Fitnesz- és rekreációs programok irányítója

A fitness-wellness instruktor szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Fitness-wellness instruktor a rekreációs sport jellemző létesítményeiben (fitness, wellness klubok, szállodák részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.) tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket. Tevékenysége elsősorban a lakosság fittségi állapotának javítására irányul. A foglalkozásvezetésen túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. Komplex felkészültsége alapján egyaránt alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására és a létesítmény működtetésében való hatékony közreműködésre.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a fizikai aktivitás fontosságát terjeszteni, az általa oktatott mozgásprogramokat népszerűsíteni
 • változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású zenés órafajtákat tartani
 • csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat vezetni
 • a csoport tudásszintjének megfelelő gyakorlatanyagot összeállítani, a terhelésintenzitást adekvát módon szabályozni
 • életkori sajátosságoknak megfelelő és egyéb speciális csoportos foglalkozásokat tervezni, levezetni
 • a gyakorlatokat bemutatni és megtanítani
 • a kellemes csoportlégkört megteremteni, a csoporttagokat motiválni
 • a hibákat felismerni, kijavítani, a sérüléseket megelőzni
 • szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat ellátni
 • az erőfejlesztő és kardio gépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen felügyelni
 • fittségi tanácsadást végezni, szükség esetén edzésterveket készíteni
 • a létesítményműködéssel kapcsolatos szabályokat közvetíteni
 • a pénzforgalmat lebonyolítani
 • adminisztratív feladatokat ellátni
 • a részleg által forgalmazott termékeket árusítani
 • a műszaki és személyes jellegű problémák megoldásában közreműködni
 • eladást ösztönző, marketingkommunikációs technikákat alkalmazni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
51 813 01
51 813 03
55 813 01

A képzés feltételei

A fitness-wellness instruktor képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 800 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 813 01 azonosító számú, Fitness-wellness instruktor megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10337-16 Ügyfélszolgálat a fitness–wellness létesítményekben
 • 10338-12 Speciális óratípusok és foglalkozásformák
 • 10335-16 Csoportos fitness órák
 • 10336-12 Fitness termi kondicionálás
 • 10334-12 Aqua tréning
 • 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

A fitness-wellness instruktor komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu