Felvonóellenőr - OKJ 2020 tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Felvonóellenőr
 • A szakképesítés OKJ száma: 62 521 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Gépészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: iparügyekért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Felvonóellenőr - OKJ 2020 tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3213
Építőipari szakmai irányító, felügyelő
 • Felelős műszaki vezető, építőipar

A felvonóellenőr szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A felvonóellenőr elvégzi az üzembe helyezés előtti, az ellenőrző (javítás utáni) vizsgálatokat, a periodikus műszaki biztonságtechnikai vizsgálatokat (fővizsgálatot, ellenőrző vizsgálatot és a karbantartás megfelelőségének műszaki felülvizsgálatát) - a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a tulajdonost, az üzemeltetőt és saját munkáltatóját - hatósági beavatkozás szükségessége esetén értesíti a jogszabályban meghatározott szervezeteket - közvetlen baleset- vagy életveszélyt eredményező hiba (hiányosság), továbbá a biztonságos működést veszélyeztető eset észlelésekor intézkedik az üzemeltetés azonnali leállítására és az üzemeltetés szüneteltetésére a veszélyhelyzet megszüntetéséig - hat hónapot meghaladó leállítás esetén külön jogszabályban meghatározott módon intézkedik, illetve ellenőrzi a felvonó veszélytelenítését - adatot szolgáltat a felvonók és mozgólépcsők országos központi nyilvántartásához

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • elvégezni az üzembe helyezés előtti vizsgálatot (tanúsító vizsgálatot), ellenőrző vizsgálatot (javítás utáni vizsgálatot), a periodikus biztonságtechnikai ellenőrző vizsgálatokat (fővizsgálatot, időszakos vizsgálatot, karbantartás megfelelőségét ellenőrző vizsgálatot), az önálló ellenőr által végezhető periodikus biztonságtechnikai ellenőrző vizsgálatot (karbantartás megfelelőségét ellenőrző vizsgálatot)
 • mechanikai méréseket (hossz, szög, helyzet, sebesség, gyorsulás, rántás, tömeg, erő, alakváltozás, hőmérséklet stb.) és villamos alapméréseket végezni (egyen- és váltakozó áramú áramkörben: feszültség, áramerősség, ellenállás, frekvencia, fázissorrend), méréssel ellenőrizni a terheletlen fülke tömegét és az ellensúly vagy kiegyenlítő súly tömegét
 • rezgés-, zaj- és fényjellemzőkkel kapcsolatos méréseket végezni, hidraulikus felvonókon méréseket végezni (nyomás, olajhőmérséklet)
 • tanulmányozni és értelmezni az építészeti, a gépészeti és az elektromos dokumentációkat, ellenőrizni a felvonó engedélyezési és kivitelezési terveit, dokumentációit, a tanúsítványok, megfelelőségi nyilatkozatok, kivitelezői nyilatkozat, EMC-nyilatkozat, érintésvédelmi jegyzőkönyv, a kezelési, karbantartási, üzemeltetési, mentési utasítások meglétét, tartalmát
 • ellenőrizni a felvonó létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó követelmények és előírások teljesülését (törvények, rendeletek, szabványok, egyéb előírások)
 • vizsgálni, hogy a felvonó építészeti elhelyezése, környezete megfelel-e a létesítési és tűzvédelmi követelményeknek, ellenőrizni, hogy az alkalmazott épületszerkezetek állékonysága, terhelhetősége és tűzállósági határértéke megfelelő-e
 • vizsgálni, hogy a beépített berendezést az engedélyezett dokumentumok alapján valósították-e meg
 • vizsgálni a géphelyiség, illetve a géptér kialakítását: méreteit, a biztonsági távolságokat, a megközelíthetőségét, anyagát, megvilágítását, hőmérsékletét, a biztonságos anyagmozgatás lehetőségeit, ellenőrizni a felvonóakna és berendezései megfelelőségét, az előírt építészeti méretek és biztonsági távolságok megfelelőségét (aknafej, felső túlfutás, süllyeszték, előírt minimális távolságok), a határoló szerkezetek anyagát, méretét és kialakítását, szilárdságát
 • vizsgálni a felvonó meghajtó gépének kialakítását, állapotát, rögzítését, rezgésszigetelését, a függesztőelemeket, ellenőrizni a kötéltárcsák (hajtótárcsa, terelőtárcsa, függesztőtárcsa, keresztfej) védelmét
 • ellenőrizni a hidraulikus felvonó esetén a hidraulikus teljesítmény, a teljes terhelési nyomás értékét, a motor és a szivattyú főbb adatait, a dugattyú, a munkahenger, hengertám, a fémcsövek szilárdsági méretezését, illetve helyes kiválasztását, megfelelő rögzítését, valamint, hogy a flexibilis tömlő próbanyomás-értéke megfelelő-e, ellenőrzi a hidraulikus rendszer tömörségét, nyomással való terhelhetőségét, a zárószelepek és a fő elzárócsap állapotát, környezeti hőmérsékletű munkafolyadék mellett a fülke süllyedését
 • ellenőrizni a fülke-vázszerkezet megfelelő kialakítását, szilárdságtani számítását, a fülke kialakítását, elemeinek előírt szilárdságát, a fülkének a vázszerkezethez való rögzítését és a rezgésszigetelést
 • ellenőrizni, hogy a fülkére, illetve az ellensúlyra a dokumentációban előírt fogókészüléket szerelték-e fel, és hogy a fogókészülék-párra megállapított össztömeg összhangban van-e a felvonó tömegadataival, ellenőrizni a fogókészülék megfelelő beépítését, rögzítését, működését, megmérni a fogókészülék által a fülkén okozott lassulást, és ellenőrizni, hogy a lassulás szabadesés és névleges terhelés esetén megfelelő-e, ellenőrizni a fogókészülék-működtető mechanizmus kialakítását, működőképességét, megmérni a működtetéséhez szükséges erő nagyságát
 • ellenőrizni a vezetősínek kiválasztását, szilárdsági számítását, rögzítését, gyámjait, a sínprofil és a gyámozás távolságának a kiviteli tervvel való egyezőségét, a fülke és az ellensúly, illetve a kiegyenlítősúly vezetőkészülékeit, önkenő készülékeit
 • ellenőrizni a beépített aknaajtókat, azok biztonsági berendezéseinek megfelelőségét, tűzállóságát és a beépítésük, rögzítésük szakszerűségét
 • ellenőrizni a mechanikus biztonsági berendezéseket: a sebességhatároló(k) helyes kiválasztását, beépítését, működését, megmérni a kioldási sebességet, és a kötélre kifejtett vonóerő nagyságát, ellenőrizni az ütközők kiválasztását, löketét, minimális és maximális tömegadatait a névleges sebesség függvényében, megfelelő rögzítését és működését, ellenőrizni a felfelé mozgó fülke sebességtúllépése ellen védő és a fülke ellenőrizetlen elmozdulása ellen védő berendezés helyes kiválasztását és megfelelő működését
 • próbával ellenőrizni a hidraulikus felvonók csőtörésre záró, illetve fojtó-visszacsapó szelepét, a zuhanásgátló és a süllyedésvédelemi rendszer működését, a nullnyomás-védelmet
 • ellenőrizni a villamos biztonsági berendezéseket, a felvonó fő-, biztonsági és jelző áramköreinek helyes működését, funkcionális próbával ellenőrizni a felvonó vezérlésének helyes működését, ellenőrizni a motor hővédelmét, a motor menetidő ellenőrző berendezését, az elektromos vezetékek kiválasztását, szigetelését, a sorkapocs-kötéseket, a véletlen érintés elleni mechanikai védelmeket, a villámvédelem szakszerű kialakítását, a végálláskapcsolók helyes működését, beállítását
 • üzemi próbák alapján meggyőződni a felvonó rendeltetésszerű működéséről
 • ellenőrizni a tűzoltófelvonók és menekülési felvonók (együtt: biztonsági felvonók) kettős betáplálását, az azok közötti átkapcsolást, a biztonsági felvonó vezérlésének helyes működését épülettűz esetét feltételezve, az épülettűz alatt nem működtethető felvonók vezérlésének helyes működését épülettűz esetét feltételezve
 • ellenőrizni a fülkében rekedt utas biztonságos mentésének megoldását
 • ellenőrizni az üzemügyelet, illetve a diszpécserközpont megfelelő működését, a vészjelzés, illetve a távvészjelzés kialakítását, helyes és jóváhagyott működését
 • ellenőrizni, hogy a berendezést rendszeresen és szakszerűen karbantartják-e, az üzemeltetés biztonságos-e, ellenőrzi a felvonó általános műszaki állapotát, a részegységek és az alkatrészek kopását, meghatározni a szükséges javítások mértékét és javaslatot tenni a szükséges felújításokra
 • biztonságot érintő hiányosság esetén megelőző intézkedést tenni, szükség esetén leállítani a berendezést
 • megállapításait a gépkönyvben és jegyzőkönyvben dokumentálni, illetve azokról tájékoztatni az üzemeltetőt, teljesíteni az országos nyilvántartás felé fennálló adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségét, műszaki, jogi, gazdaságossági célú felhasználásra szakvéleményt készíteni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A felvonóellenőr képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

felsőfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  legalább három év szakirányú gyakorlat

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

90%-elmélet
10%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 250 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 62 521 01 azonosító számú, Felvonóellenőr megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10344-12 Felvonóellenőri és mozgólépcső-ellenőri jogi, pénzügyi feladatok
 • 10345-12 Felvonóellenőri szakmai feladatok

A felvonóellenőr komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu