Erősáramú elektrotechnikus - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Erősáramú elektrotechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 522 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Energetika, elektromosság
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Erősáramú elektrotechnikus - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3122
Villamosipari technikus (elektronikai technikus)
 • Gyengeáramú villamosipari technikus
 • Jelzőberendezés‐technikus
 • Jelzőberendezés-technikus
 • Koncert-fénytechnikus
 • Koncert-színpadtechnikus
 • Világítási technikus
 • Villamosgép- és készülék-gyártó technikus
 • Villamosgép és -berendezési technikus

Az erősáramú elektrotechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az erősáramú elektrotechnikus a vállalat, intézmény, szervezet műszaki vezetőjének közvetlen munkatársa. Alapvető feladata a szervezet energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követése. Felelősségi körébe tartozik a meddőgazdálkodás, egyszerűbb kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek méretezése. Feladata az alkalmazott irányítástechnikai, illetve hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Munkaterülete az erősáramú installáció, villamosenergia rendszer, alállomások, védelmek teljes körű ismerete, szükség esetén az átalakítása. Ismeri az üzemirányítási rendszer felépítését és feladatait. Ismeri az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. Ismeri a hálózatok csillagpont kezelési megoldásait. Ismeri a hálózatok, alállomások védőföldelési megoldásait, szabványi előírásait. Ismeri a hálózatok feszültségminőségi jellemzőit. Ismeri a tarifákat és a B tarifához tartozó vezérlési megoldásokat. Ismeri a hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek felépítését és előírásait. Teljesítményelektronikai áramköröket üzemeltet. Programozható logikai vezérlőket alkalmaz. A villamosenergia-gazdálkodással összefüggő méréseket elvégzi, az ehhez szükséges mérőműszereket kiválasztja, beköti, a mérési eredményeket rögzíti, a szükséges dokumentumokat elkészíti. Ismeri az alapvető villanyszerelői feladatokat, azokat elvégzi. Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alapvető gépészeti ismeretei révén együttműködik e szakterület munkatársaival. Munkájához szükséges műszaki rajzokat számítógéppel elkészíti, azokat alkalmazza. A munkavégzéshez szükséges dokumentumokat előkészíti, alkalmazza és az elvégzett munkát dokumentálja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, fűrészelés, hajlítás, reszelés, csiszolás)
 • villamos és mechanikai kötéseket készíteni
 • egyszerű villamos kapcsolási rajzot készíteni
 • villamos kapcsolásokat értelmezni
 • villamos mérőműszereket kiválasztani
 • villamos mérőműszereket bekötni
 • villamos méréseket végezni
 • mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni
 • feszültség alá helyezni a berendezést
 • villamos berendezések feszültségmentesítését végezni
 • intelligens épületek erősáramú szerelését végezni
 • kommunális és lakóépületek villanyszerelését végezni, áramköreit ellenőrizni
 • kialakítani a kommunális és lakóépületek elosztóit
 • felszerelni/összeszerelni a vezérlések készülékeit
 • felszerelni/összeszerelni a szabályozások készülékeit
 • motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni
 • energiagazdálkodással összefüggő méréseket végezni
 • mérőváltók ellenőrzésével kapcsolatos méréseket végezni
 • villamos hálózatok, alállomások állapotát ellenőrizni és felmérni
 • villamos hálózatok és berendezések ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végezni
 • villamos hálózatok, alállomások védelmi és automatika berendezésit üzemeltetni, ellenőrizni
 • villamos gépeket szállítani, telepíteni, üzembe helyezni és üzemeltetni
 • kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveletekhez
 • számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari folyamatokat szerelni, üzemeltetni
 • rajzkészítő programot használni
 • betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési - javítási technológiára vonatkozó előírásokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 523 06
szakképesítés-ráépülés
34 522 01
szakképesítés
34 522 02
szakképesítés
34 522 03
szakképesítés
54 523 02
szakképesítés
54 523 03
szakképesítés
34 523 01
szakképesítés
34 522 04
szakképesítés
54 523 01
szakképesítés

A képzés feltételei

Az erősáramú elektrotechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 900 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 522 01 azonosító számú, Erősáramú elektrotechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 10016-16 Erősáramú berendezések üzeme
 • 10017-16 Erősáramú mérések
 • 10018-16 Erősáramú szerelések
 • 10003-16 Irányítástechnikai alapok
 • 10005-16 Villamosipari alaptevékenységek
 • 10007-16 Informatikai és műszaki alapok

Az erősáramú elektrotechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu