Díszletkivitelező - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Díszletkivitelező
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 521 09
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Díszletkivitelező - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3715
Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású

A díszletkivitelező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A díszletkivitelező az intézmény szervezeti vezetőjének közvetlen munkatársa. Megtervezi és elvégzi az általános üzemeltetési és produkciós feladatokat. Koncepcionális kérdésekben a feladata a döntések előkészítése, míg a megvalósításban az irányító, koordináló feladatok ellátása. Kapcsolatot tart a művészeti vezetéssel, a tervezővel és rendezővel, a színpadképek beépítése, valamint a változások megvalósítása ügyében. Összehangolja a rendező és a tervező elképzeléseit a színpadi alkalmazás lehetőségeivel. Műszaki szempontból megszervezi és lebonyolítja a külföldi, vidéki és más jellegű vendégjátékokat. Együttműködik a szakterületek felelős vezetőivel. Felelősségi körébe tartozik az intézmény színpadtechnikai eszközeinek összehangolt működésének biztosítása. A műsorterv és a művészeti feladatok ismeretében irányítja a színpadi műszaki tárak munkáját, megszervezi a próbák, előadások és rendezvények műszaki kiszolgálását. A műhelyvezetőkön keresztül irányítja a műhelyek munkáit, összehangolja és egyezteti azokat fontossági sorrendben. Feladata a tevékenységi körének megfelelő feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, a műszaki, technikai munkálatok felügyelete, az üzemeltetés ellenőrzése.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a kapott tervek alapján megtervezni a munkafolyamatokat és felmérni az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet
 • színházi műszaki rajzokat értelmezni, és megvalósítani
 • a munkájával összefüggő dokumentációk kezelni
 • megtervezni és lebonyolítani az előadás színpadtechnikai folyamatait
 • alkalmazni az intézményre vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat
 • a díszlettervek értelmezésére

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 521 07
Színháztechnikus, szcenikus

A képzés feltételei

A díszletkivitelező képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények:
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 120 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 521 09 azonosító számú, Díszletkivitelező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10715-12 Üzemeltetés és biztonságtechnika
 • 10718-12 Szcenika

A díszletkivitelező komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Egy előzetesen elkészített, tetszőleges díszletterv szcenírozási vázlatának és a hozzá kapcsolódó műszaki leírást tartalmazó szakdolgozat elkészítése a meghatározott szakmai szempontok szerint. A szakdolgozatokat egyenként minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben az első vizsganap előtt 1 hónappal kell elkészíteni.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Egy előzetesen elkészített, tetszőleges díszletterv szcenírozási vázlatának és a hozzá kapcsolódó műszaki leírást tartalmazó szakdolgozat elkészítése a meghatározott szakmai szempontok szerint. A szakdolgozatokat egyenként minimum 10, maximum 30 oldal terjedelemben az első vizsganap előtt 1 hónappal kell elkészíteni.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu