Autótechnikus - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Autótechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 525 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszinű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Autótechnikus - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7331
Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító

Az autótechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az autótechnikus a közúti járművek rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeit biztosító járműfenntartás teljes műszaki-gazdasági tevékenységét ellátja, mely tartalmazza a járművek valamennyi gépészeti, villamos és elektronikus egységére vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit, valamint a szervezési, vezetési, nyilvántartási és ügyviteli feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel;
 • alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika);
 • meghatározni a szükséges munkaműveleteket;
 • kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést;
 • szemrevételezéssel és off-board diagnosztikai eszközökkel elvégezni a jármű mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát, különös tekintettel a műszaki vizsga követelményeire;
 • diagnosztizálni, karbantartani, alkatrészcserével javítani a belső égésű Otto- és dízelmotorok tüzelőanyag-ellátó, keverékképző, gyújtó és izzító rendszereit;
 • elvégezni a rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát;
 • elvégezni a motorok levegőellátó, feltöltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani;
 • elvégezni a fázisszög- és löketállítású töltetcsere szelepvezérlő rendszer vizsgálatát, alkatrészcserével javítani, beállítani;
 • elvégezni a főegységek szabályozott hűtőrendszereinek vizsgálatát;
 • elvégezni az erőátviteli rendszer teljes átvizsgálását;
 • elvégezni az összkerékhajtású gépjárművek görgős fékerőmérő próbapadi fékvizsgálatát;
 • ellenőrizni a kormányzás és a kormányszerkezet vizsgálatát diagnosztikai módszerekkel;
 • ellenőrizni a korrekciós hátsókerék kormányzást, a beavatkozó elemeket, vezérlést;
 • ellenőrizni az aktív stabilizátor szerkezeteket, a beavatkozó elemeket, vezérlést;
 • ellenőrizni a korszerű nem aktív és aktív futómű szerkezeteket;
 • ellenőrizni a korszerű, szabályozott fékrendszerek állapot- és működésvizsgálatát;diagnosztizálni, szervizműveleteket végezni;
 • ellenőrizni, diagnosztizálni az utasvisszatartó rendszereket (biztonsági öv, légzsák);
 • ellenőrizni a közlekedésbiztonság célját szolgáló vezetőtámogató asszisztens rendszereket, diagnosztizálni azokat, alkatrészcserés javítást és kalibrálást végezni;
 • ellenőrizni, diagnosztizálni és beszabályozni az intelligens gépjárművilágító rendszereket;
 • ellenőrizni, diagnosztizálni az emissziótechnikai rendszereket, gázemissziómérést végezni;
 • ellenőrizni, diagnosztizálni a légkondicionáló rendszert, szerviz műveleteket és alkatrészcserés javítást végezni;
 • a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit elvégezni;
 • diagnosztizálni a hibrid és villamos hajtást;
 • az energiatároló rendszert feszültségmentesíteni, hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint ki- és beszerelni;
 • komfortelektronikai rendszereket vizsgálni, diagnosztizálni, javítani,
 • minősíteni a kiszerelt egységeket, alkatrészeket;
 • elvégezni a jármű hatósági vizsga előtti hibafeltárását, felkészíteni a járművet hatósági vizsgára;
 • összegyűjteni a szakmai munka-információkat, adatbázist kezelni;
 • gondoskodni a javítás feltételeiről, elvégezni a javítást vagy cserét;
 • elvégezni a javítással kapcsolatos adminisztrációs munkát;
 • gondoskodni a szükséges anyagokról, alkatrészekről, segédeszközökről, célszerszámokról;
 • gondoskodni a műszerek időszakos kalibrációjáról;
 • rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat;
 • megteremteni, betartani, alkalmazni a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat;
 • szakmailag segíteni, irányítani és betanítani a hozzá beosztott munkatársakat,
 • járműfenntartó tevékenységet irányítani;
 • kapcsolatot tartani a szakmához kötődő szervezetekkel.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 525 02
szakképesítés
54 525 01
szakképesítés

A képzés feltételei

Az autótechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

nincs
 • Szakmai előképzettség:

  54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy

  54 525 02 Autószerelő szakképesítés


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 300 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 525 01 azonosító számú, Autótechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10423-12 Járműfenntartási feladatok
 • 10424-12 Járműfenntartási üzemvitel
 • 10425-12 Korszerű járműtechnika

Az autótechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu