Alternatív gépjárműhajtási technikus - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Alternatív gépjárműhajtási technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 525 03
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszinű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Alternatív gépjárműhajtási technikus - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7331
Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító

Az alternatív gépjárműhajtási technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az alternatív gépjárműhajtási technikus munkája során a közúti gépjárművek gyártásának, szervizelésének, illetve karbantartásának műszaki feltételeit biztosító tevékenységeket látja el. Ez magában foglalja a járművek valamennyi gépészeti, villamos, és elektronikus egységeire vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási, hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit. Feladatai közé tartozik a felsorolt munkafolyamatokhoz kapcsolódó szervezési, nyilvántartási (és ügyviteli) dokumentációs tevékenységek elvégzése is.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel;
 • alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika);
 • kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést;
 • a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit feszültségmentesített állapotban elvégezni;
 • az alternatív hajtású gépjárművet hatósági vizsgára felkészíteni, mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát elvégezni;
 • meghatározni a szükséges munkaműveleteket, a munkautasítás alapján;
 • a szerviz- és munkautasítás alapján diagnosztizálni, karbantartani, feszültségmentesített állapotban alkatrészcserével javítani az alternatív hajtású járművek hajtásláncának részegységeit, biztosítani (betartani és betartatni) a balesetmentes munkavégzés feltételeit;
 • elvégezni a kisfeszültségű rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát, hibás részegységeit cserélni;
 • az energiatároló rendszert hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint feszültségmentes állapotban ki- és beszerelni;
 • a szerviz-és munkautasítás alapján elvégezni az elektromotorok, generátormotorok, illetve azok energiatároló és töltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani vagy javításukról intézkedni, illetve beállítani azokat;
 • alternatív hajtású gépjárműveket diagnosztizálni;
 • nagyfeszültségű hálózati paramétereket mérni, az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibát megkeresni és megszüntetésére intézkedni;
 • előírásoknak megfelelően elvégezni a gyártással, javítással, szervízeléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat;
 • megteremteni, betartani, alkalmazni a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 525 02
szakképesítés
54 525 01
szakképesítés

A képzés feltételei

Az alternatív gépjárműhajtási technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

nincs
 • Szakmai előképzettség:

  54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy

  54 525 02 Autószerelő szakképesítés vagy

  52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai műszerés vagy

  51 525 01 1000 00 00 Autószerelő vagy

  52 5241 01 Autóelektronikai műszerész vagy

  52 5241 02 Autószerelő vagy

  311-1 Gépjárműtechnikai szerelő (Autószerelő)


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 55 525 03 azonosító számú, Alternatív gépjárműhajtási technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11741-16 Nagyfeszültségű hálózati alapismeretek
 • 11742-16 Alternatív gépjárműhajtási technológiák
 • 11743-16 Alternatív gépjárművek fenntartási feladatai
 • 10424-12 Járműfenntartási üzemvitel

Az alternatív gépjárműhajtási technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu