Alapfokú katonai vezető-helyettes - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Alapfokú katonai vezető-helyettes
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 863 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Honvédelem
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Rendészet, honvédelem és közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: honvédelemért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Alapfokú katonai vezető-helyettes - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

Az alapfokú katonai vezető-helyettes szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Magyar Honvédségnél altiszti állományban katonai alaptevékenységet végez, katonai vezetői alapfeladatokat hajt végre.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • katonai alapfeladatok körében a szolgálati, alaki és öltözködési szabályzatban meghatározottak alkalmazza;
 • egyéni lőfegyverét, védelmi eszközeit és felszerelését kezeli, karbantartja;
 • őr-, ügyeleti- készenléti-, futár- valamint rendészeti szolgálati feladatot lát el;
 • végrehajtja a napirend feladatait, parancsnokát támogatva részt vesz az alegység napi tevékenységének irányításában;
 • műszaki, logisztikai, harcászati, hírváltási, ön-és kölcsönös segélynyújtási, katasztrófavédelmi és nem háborús műveleti, feladatokat lát el;
 • a beosztott állomány kiképzését végzi, a saját katonai-szakmai ismereteit önképzéssel fejleszti, edzi testét;
 • a beosztásához rendszeresített haditechnikai eszközöket kezel, üzemeltet, tesztel, karbantart, az egyszerűbb hibákat javítja;
 • betartja és betartatja katonai gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági rendszabályokat, munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez;
 • építi és fejleszti az alegység közösségét, motiválja beosztottait, kezeli a konfliktusokat és stresszhelyzeteket;
 • katonai-, valamint polgári személyek közötti kommunikációt végez.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

Az alapfokú katonai vezető-helyettes képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

 • Szakmai előképzettség:

  szakképzésről szóló törvényben meghatározott legalább középfokú szakiskolai végzettség


 • Előírt gyakorlat:
 • Pályaalkalmassági követelmények: igen
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: igen
 • Szintvizsga:

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 760 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 863 01 azonosító számú, Alapfokú katonai vezető-helyettes megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10282-12 Katonai alapfeladatok

Az alapfokú katonai vezető-helyettes komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

az egységes alapkiképzés eredményes teljesítése, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt modulzáró vizsga eredményes letétele.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu