Sminktetováló - 2024 képzés

Sminktetováló képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Szépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 10125004
 • Szakképesítés megnevezése: Sminktetováló
 • KEOR kód: 1012 Fodrászat és szépségápolás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Sminktetováló - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Sminktetováló képzés munkaterülete:

  A sminktetováló olyan szakember, aki kis mennyiségű festékanyagot juttat az emberi hámszövet felső rétegébe tetováló géppel (dermográffal), amivel maradandó változást okoz. Szemöldök, szemhéj és száj dekoratív, pigmentálásával, esztétikus kiemelésével, korrekciójával foglalkozik. Új kozmetikai tetoválást, formát, színt tervez és készít, régit fed, korrigál.

 • Sminktetováló képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: minimum középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 1012 21 03 Kozmetikus technikus / 54 815 02 Kozmetikus / 55 812 02 Kozmetikus / 52 815 01 1000 00 00 Kozmetikus / 52 815 01 ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat: Legalább 2 év a szakmai előképzettségként felsorolt szakképesítés területén szerzett, igazolt szakmai gyakorlat. A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó rész nem lehet 1/2 évnél rövidebb. A gyakorlati időbe nem építhető be a GYED, GYES ideje. A szakmai gyakorlatot hitelt érdemlően igazolni kell. A szakmai gyakorlatot a bemeneti feltételként meghatározott szakmával/szakképesítéssel betölthető munkakörökben kell teljesíteni.

 • Sminktetováló képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 250 óra
 • Maximális óraszám: 350 óra
 • Sminktetováló képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A sminktetoválás mára az egész világon igen jelentősen a divat és a szépségipar hangsúlyos részévé vált. Az elmúlt húsz évben megváltozott társadalmi és gazdasági környezet új szükségletként hívta elő a sminktetováló szakemberek iránti nagymértékben megnövekedett keresletet. Ez köszönhető a szolgáltatás iránt való igény növekedésének, ill. ebből következően az eszközök, alapanyagok minőségjavulásának és új technikák világszintű elterjedésének. Az európai emberek legalább 12%-ának van tetoválása. A 18– 35 éves korcsoportban valószínűleg kétszer ennyi a tetoválással rendelkezők aránya. Ezt igazolja a sminktetoválással rendelkező emberek és a sminktetoválással foglalkozók növekvő száma, jelentős munkaerő-piaci relevanciát jelentve nemcsak külföldön, itthon is. Kiemelt, professzionális tevékenység elismertségét jelentené a szépségszakma ezen területe. Csak olyan szakemberek képesek művészi szinten végezni a sminktetoválást, akik munkájukra igényesek, lelkiismeretesek, nyitottak a folyamatos, innovatív technikák elsajátítására. Professzionális sminktetováló csak az tud lenni, aki az ilyen típusú kezeléseket rendszeresen, nem csak alkalomszerűen végzi. Képesek munkájukat hivatásszerűen végezni. A képesítés megszerzése kiváló üzleti lehetőség a szakembernek, hisz az új technika elsajátítására történő üzleti célú befektetés többszörös megtérülést biztosít a folyamatos, megújuló lehetőségeket kereső vendégek számára.

  A gyakorlat azonban bizonyos kockázattal jár az emberi egészségre nézve: ismertek olyan esetek, amikor a tetováló festékek mikrobiológiai szennyeződésnek vagy más potenciálisan veszélyes anyagoknak, bizonyos esetekben akár karcinogén anyagoknak vannak kitéve. A toxikológiai kockázatértékeléshez a tetováló festékeket kezelni kell a kozmetikai termékektől eltérő expozíciós útjaik, valamint kémiai és fizikai összetételük miatt. Fontos, hogy a múltban a tetováló festékek gyakran nyers ipari felhasználásúak voltak, amelyeket nem megfelelő gyártási gyakorlat szerint állítottak elő. Még ma is sokszor ismeretlen a jogilag felelős gyártó, a gyártás helye, a tinták vegyszertartalma, köszönhetően az interneten megjelenő kontrollálatlan beszerzési forrásoknak. A tintákban jelenlévő sok vegyi anyag, szennyeződés és szennyeződés káros hatásokat fejthet ki egyetlen összetevőként vagy kölcsönhatás révén. A végső összetétel egyszerű lehet (az ipartól származó információk szerint egy tetováló tinta általában minimum 15 féle anyagból áll), de a választható anyagok száma miatt az ellenőrzés problémája összetett. Az Európai Unió az elmúlt időszakban jelentősen szigorította a felhasználható anyagok, gyártási összetevők körét, növelve ezzel a biztonságos sminktetoválás esélyét, azonban a magyar piacon ezek a szabályozók az eddigi kontrollálatlan képzési gyakorlat miatt nem ismertek, a tetováló kollégák sok esetben gyenge minőségű ázsiai pigmentekkel, nem megfelelően sterilizált eszközökkel készítik a kezeléseket, ezzel jelentős egészségügyi kockázatnak kitéve a vendégeiket, okozva ezzel ödémás, gyulladásos, vagy akár erős allergiás reakciókat. Bizonyos összetevőket az új REACH, és ResAP(2008)1 betiltottak ezzel is csökkentve a kockázatokat, azonban ezek szinte alig ismertek a sminktetoválást végzők között az eddigi képzési gyakorlatnak köszönhetően.

  Itthon a piaci elvárásoknak megfelelően elsajátítani a sminktetoválást jelenleg gyenge szabályozás és ellenőrzés mellett lehetséges. Mindez idáig a kozmetikai képzésen belül csak minimálisan érintették, elenyésző óraszámban, tényleges elméleti és gyakorlati tudást sem tudtak ilyen kis keretekben átadni. A sminktetoválást elsajátítani szándékozók szabályozatlan tartalmú és idejű képzéseken vettek részt, és rendkívül hiányosak a szakmai ismereteik sok esetben. Az átalakuló szakképzés következtében a sminktetoválás kimaradt a szabályozott képzések köréből. Pedig rengeteg veszélyt rejt magában ez a tevékenység. A probléma bioetikai szintje is igen magas. Rengeteg kézzelfogható problémára (jogi, egészségügyi-közegészségügyi) mutat rá. Szakmánk beható elméleti és még több gyakorlati tudáson alapuló jártasságot kíván. Ez jogi szabályozást és ellenőrzött képzést igényel. Különösen nagy igény mutatkozik a stabil szakmai alapokkal, szaktudással rendelkező, professzionálisan és önállóan dolgozó sminktetoválók államilag elismert képesítő bizonyítványt adó szakmai képzésre.

 • Sminktetováló képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sminktetováló képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sminktetováló képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a felnőttképzési engedéllyel rendelkező képző intézmény által felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Elméleti írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Sminktetováló elméleti alapismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 25 kérdésből álló feleletválasztós, igaz-hamis, és kifejtős teszt, ezen belül: Feleletválasztós kérdések 10 darab – darabonként 4 pont

  Témakörei:

  • A szolgáltatási területhez tartozó kozmetikumok csoportjainak, jellemzőinek, összetevőinek, hatóanyagainak ismerete. (bőrfertőtlenítők típusai, munka közbeni, és kezelés utáni utóápolók fajtái, összetételük ismerete)
  • Vállalkozási ismeretek (általános vállalkozói alapismeretek, adózás, működtetés, GDPR adatvédelem legfontosabb szabályai)
  • Marketing (lehetséges módszerek, kommunikációs csatornák, közösségi platformok)
  • Kommunikáció, etika (asszertív kommunikáció fogalma, etika fogalma, és ennek megfelelő ügyfélkezelés)
  • Szervezési feladatok (alapfokú időmenedzsment, munka felvétele, konzultációk megszervezése, készlettervezés – pigmentek, tűmodulok, eldobhatós eszközök, és fertőtlenítők, utóápolók)
  • Pigment ismeret (pigmentek típusai, összetevői, colorindexek jelentése, jelentősége, szabályozások ismerete)
  • A sminktetoválás megvalósulásának feltételei beleértve a kontraindikációs feltételeket
  • Infekciókontroll, infekciókontroll protokoll, higiéniai ismeretek (higiéniai feladatok, kötelező higiéniai protokoll lépései)
  • Tetováló gépek (típusai, részei, tulajdonságai, beállítása, előkészítése,)
  • Tetováló tűk, tűcsoportok (mérete, mennyisége, hegye, fajtája)

  Igaz-hamis kérdések: 10 db (tartalmaznia kell minimum 3 darab nemleges tagadással megfogalmazott kérdést) – darabonként 4 pont

  Témakörei: Tetoválás fajtái, mikró pigmentáció alkalmazási területei, pigmentek jellemzői, összetételük, szabályozóik, fertőtlenítő szerek, higiéniai munka és balesetvédelmi, egészség megóvási előírások, kezelési ellenjavallatok, sminktetoválás utókezelése, hulladékkezelés.

  Kifejtős kérdések: 5 darab – darabonként 8 pont

  Témakörei:

  • A tetoválás készítésének alapvető lépései, folyamata, veszélyei szem, szemöldök és száj területen, anatómiai és élettani alapjai. Eszközök, tűmodulok ismerete, pigmentek típusai, és rájuk vonatkozó szabályozások, színelméleti alapok. A szempilla, szem, ajak anatómiája és élettana, a szemkörnyék és a száj speciális jellemzői.
  • A sminktetoválás fajtái, alkalmazott technikái, és anyagai, utóápolás szabályai.

  Az elmélet írásbeli vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: vizsgaszervező által összeállított javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető 120 pontszámból legalább az 60pontot elérte, tehát 50% eredményességgel teljesítette azt.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  Projektfeladat:Sminktetováló gyakorlati vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vizsgamunka és gyakorló portfólió szóbeli bemutatása, valamint az otthon elkészített projekt-feladatrész, és kezelési munkatervének bemutatása, és indoklása.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A sminktetováló gyakorlati vizsga részei:

  A) Vizsgarész: Portfólió bemutatása.

  A) 1. A vizsgázó szakmai képzésének gyakorló ideje alatt saját kivitelezésben készült, műbőrre tetovált munkáiból gyakorló portfóliót állít össze.

  • A portfóliónak tartalmaznia kell minimum 2 szemöldök, 2 szemhéj és 2 ajaktetoválásról készített jó minőségű előtte/utána fotót. Ezeket a tetoválásokat nem szükséges egy modellen bemutatni. A fényképes dokumentációnak minden esetben teljes arcos fotónak kell lennie.
  • Továbbá minimálisan 3-3-3 (szemöldök, szemhéj, ajak) a gyakorlás során műbőrre készült referenciaképeket tartalmazza.
  • A gyakorló portfólióhoz köteles csatolni az „Eredetiségi nyilatkozatot”, melyben a portfólió saját maga állttal készített kivitelezéséről nyilatkozik.
  • Leadása: a vizsgát megelőzően 15 nappal postai úton ajánlva kell eljuttatnia a vizsgaszervező részére.
  • Kivitelezése nyomdaipari technikával készül. Formai követelmények: formátuma A/4- es, spirálfűzött, vagy fotókönyv. Terjedelme minimum 12 oldal, minimum12 db munkával, beleértve az élő modellen készített esettanulmányokat is. Elrendezésében, színhasználatában esztétikus.

  A) 1 vizsgarészre adható pontszám: 40 pont

  B) Vizsgarész: Helyszínen készítendő vizsgamunka elkészítése élő modellen és az otthon megtervezett munkaterv (projekt-részfeladat) bemutatása

  B) 1. Vizsgarész: Az otthon megtervezett munkaterv (projekt-részfeladat) bemutatása, amiben részletesen bemutatja a helyszínen készítendő vizsgamunkáját a konkrét élő modellre vonatkozóan a következőek szerint:

  B) 1.1 A vizsgázó előzőleg és önállóan, saját maga által biztosított eszközökkel, műbőrre (latex lapra) készült teljes arctetoválást, mint vizsgamunka részproduktumát mutatja be szóban, az előre elkészített műbőrön. A vizsgabizottság az elkészített munkatervre vonatkozóan kérdéseket tesz fel a vizsgázó részére, aki a projekt-részfeladat elkészítését, annak technikai, formai és színbeli kialakítását meg kell, hogy tudja indokolni. A projektrészfeladat stílusában és színhasználatában meg kell, hogy egyezzen az élő vizsgamunka modellen készítendő kialakítással. Minimális mérete: 15x20cm. A mintának tartalmaznia kell valósághű szemhéjkontúrt, szemöldöktetoválást, és ajaksatírt. Formája, stílusa szabadon választott, de törekszik a realisztikusságra. Adható pontszám: 20 pont

  B) 1.2. Írásos-szöveges munkaterv, melynek terjedelme minimum 1 A4-es oldal, mely tartalmazza a forma és színválasztás indoklását, a kezelés lépéseit, és a vendégre vonatkozó esetleges egyedi szempontok (bőrtípus, bőrproblémák, bőr altónusa) figyelembevételét. Adható pontszám: 20 pont

  B)1.1 és B) 1.2 Vizsgarészre adható összes pontszám: 40 pont

  B) 2. Vizsgarész: A vizsgázó a helyszínen a saját maga által biztosított eszközökkel, saját maga által hozott vendég arcán egy szabadon választott területen (szemöldök tetoválás, vagy grafikus szemhéjkontúr, vagy teljes ajaksatír) tetoválást készít. A másik két területet a vendégen előrajzolja, majd a továbbiakban ezeket a technikákat bemutatja gyakorlóbőrön. A tetoválás és az előrajzolások formája és stílusa szabadon választott. de minden esetben illeszkednie kell a modell karakteréhez.

  B) 2. vizsgarészre adható összes pontszám: 200 pont

  A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  A) 1. vizsgarészre: 20 perc

  B) 1. és B) 2. Vizsgarész: projekt-részfeladat bemutatására és a helyszínen készítendő vizsgamunka elkészítésére: 300 perc

  Időtúllépés nem megengedett, amennyiben a vizsgázó nem tudja befejezni az adott idő alatt a feladatot, akkor az nem kerül értékelésre.

  Esetleges időtúllépésre, csak a vizsgabizottság elnöke adhat lehetőséget indokolt esetben.

  A gyakorlati vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  B) 1. Vizsgarész: projekt-részfeladat, munkaterv bemutatása.

  Az értékelés szempontjai:

  • minőség - esztétikum összhangja magas fokú; adható pontszám: 10 pont
  • szakmai szerkesztési irányelvek, méretezés, dimenzionálás alkalmazása megfelelő; adható pontszám: 5 pont
  • a megvalósításhoz használt anyagok, eszközök megválasztása, felhasználási módjának meghatározása megfelelő; adható pontszám: 5 pont
  • a megvalósításhoz alkalmazott technikák megválasztása tudatos, alkalmazása megfelelő; adható pontszám: 5 pont
  • formakialakítás adekvát, kellően szimmetrikus, arányos, kontúr folytonos, szabályos; kitöltés homogén; satírozás egyenletes átmenetű; kidolgozottság részletes, precíz, szimmetrikus; adható pontszám: 10 pont
  • eszközhasználat megválasztása, bedolgozási sorrend, bemerítés/kiemelés technika, nincsen túldolgozva a műbőr, a tűmélység megfelelő, nincsen szétvágva a műbőr; adható pontszám: 5 pont

  B) 1. vizsgarészre adható összes pontszám: 40 pont

  B) 2. Vizsgarész: Helyszínen készítendő gyakorlati vizsgamunka élő modellen

  Az értékelés szempontjai

  • minőség - esztétikum összhangja magas fokú; adható pontszám: 30 pont
  • bőrdiagnosztizálás megfelelő; adható pontszám: 15 pont
  • higiéniai előkészület hiánytalan (munkaruha, védőruha, eszközeit és a vendéget védi a fertőzéstől, tűmodult a vendég előtt bontja ki, és lefűzi az adatlaphoz.); adható pontszám: 15 pont
  • a megvalósításhoz használt anyagok, eszközök megválasztása, felhasználási módjának meghatározása megfelelő; adható pontszám: 10 pont
  • előkészítés (önmaga, munkatér, vendég) automatikus; adható pontszám: 10 pont
  • formatervezés precíz; adható pontszám: 20 pont
  • bőrtípusnak megfelelő a pigment választás; adható pontszám: 20 pont
  • a megvalósítás lépéseinek sorrendje megfelelő; adható pontszám: 10 pont
  • kontúr folytonos, szabályos; kitöltés homogén; satírozás egyenletes átmenetű; kidolgozottság részletes, precíz; adható pontszám: 20 pont
  • eszközhasználat megválasztása a tűkarakterekkel való tudatos bedolgozási sorrend, bemerítés/kiemelés technika, nincsen túldolgozva a bőr, a tűmélység megfelelő, nincsen traumatizálva a bőr; adható pontszám: 20 pont
  • a vendéggel való kommunikáció, tájékoztatása az utókezelésről megfelelő; adható pontszám: 10 pont
  • munka-, baleset-, egészség-, érintés-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások, protokoll betartása pedáns; adható pontszám: 10 pont
  • problémamegoldás, előre nem látható helyzetek, fellépő komplikációk kezelése, döntéshozás határozott; adható pontszám: 5 pont
  • a gyakorlati munkavégzés során megfigyelhető autonómia és felelősség elemek: önállóság, hatékonyság, körültekintés, együttműködés, kreativitás, igényesség, elővigyázatosság, felelős döntéshozás, szabálykövetés (infekciókontroll protokoll utasításainak betartása); adható pontszám: 5 pont

  A helyszínen készítendő vizsgamunkát a vizsgázónak a rendelkezésre álló idő alatt kell el kezdeni és befejezni, csak akkor értékelhető. A megkezdett, félbehagyott, részlegesen elkészült produktum nem értékelhető.

  B) 2. vizsgarészre adható összes pontszám: 200 pont

  Az A)1. B)1. és B)2. részekből álló Projektfeladat gyakorlati vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes elérhető 280 pontból legalább 140 pontot teljesít, azaz a gyakorlati vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám minimum 50%-át elérte. Amennyiben ez nem teljesül, akkor a Projektfeladat gyakorlati vizsgarészből pótvizsgára kell bocsájtani.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A gyakorlati munkavégzés nem értékelhető, amennyiben a vizsgázó sérülést, vagy túlzottan nagy traumát, bevérzést okoz a vizsgamunka során.

  A vizsgatevékenység összesített értékelése: A megszerezhető összes pontszám: 400 pont

  Ebből az Elméleti írásos vizsgarész 120 pont, a Projektfeladat, Gyakorlati vizsgarész: 280 pont.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó mindkét vizsgarésznél a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte. Amennyiben bármelyik vizsgarészben nem teljesíti az 50%-ot, akkor pótvizsgára lesz kötelezett a vizsgázó.

  A vizsgatevékenység összesített minősítése:

  • 0-199 pont: Nem felelt meg
  • 200-240 pont: Megfelelt
  • 241-280 pont : Közepes
  • 281-360 pont: Jó
  • 361 ponttól: Kiváló

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu