Közbiztonsági rendőrjárőr képzés - 2023 képzés

Közbiztonsági rendőrjárőr képzés képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10324002
 • Szakképesítés megnevezése: Közbiztonsági rendőrjárőr képzés
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Közbiztonsági rendőrjárőr képzés - 2023 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Közbiztonsági rendőrjárőr képzés képzés munkaterülete:

  A közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítéssel az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél a jogszabályban meghatározott alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi „A”-„B” besorolási kategóriákba tartozó,(a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál „A” besorolási kategóriába) tartozó szolgálati beosztások láthatók el.

  A közbiztonsági rendőrjárőr a rendészet és közszolgálat ágazat rendőrségi területére vonatkozóan rendelkezik széles körű ismeretekkel.

  Ismeri a fegyveres-, rendvédelmi szerveknél végzett munka során betartandó általános normákat, előírásokat. Törekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására, viselkedését a szabálykövetés, fegyelmezettség jellemzi. Végrehajtja egyénileg és kötelékben az alaki szabályzatban foglalt mozgásformákat.

  Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően kezeli a fegyveres és rendvédelmi szerveknél egységesen rendszerben lévő híradástechnikai eszközöket. Képes az idegen nyelvű szakmai kommunikációhoz szükséges minimális nyelvtani és lexikális alapok használatára. Fejleszti fizikai állóképességét, erőnlétét. Gyakorlatban végrehajtja a munkája során alkalmazható önvédelmi alaptechnikákat. Ismeri és alkalmazza a lőgyakorlattal kapcsolatos biztonsági- és tiltó rendszabályokat, a rendőrségnél rendszeresített lőfegyverek használatával kapcsolatos szabályokat.

  A közbiztonsági járőr jogszabályokban meghatározott rendvédelmi, rendészeti feladatokat lát el, ezeket utasításra, vagy járőrvezetőként önálló döntése alapján hajtja végre. Tájékoztatást ad és segítséget nyújt az arra rászorulóknak. Járőrvezetőként, vagy járőrpáros tagjaként biztosítja a közrendet és elősegíti a biztonságos közlekedést. A közbiztonság fenntartása érdekében közterületi járőrszolgálatot lát el, tevékenységével elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását. Járőrvezetőként, vagy járőrpáros tagjaként végrehajtja a szükséges személyi szabadságot korlátozó és nem korlátozó rendőri intézkedéseket, szükséges esetben kényszerítő eszközt alkalmaz. Hierarchikus szervezet tagjaként feladatait jogszabályok alapján, parancsok, utasítások szerint teljesíti. Elöljárója utasítására csapatszolgálati tevékenységet végez. Munkáját felelősségteljesen gyakorolja, törekszik a rendvédelmi hivatáshoz méltó magatartás kialakítására. Hivatását eskü alapján teljesíti, szükséges esetben akár élete kockáztatása árán is. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt végzi. Napi szolgálata során járőrtársával, illetve járőrparancsnokával csapatszolgálati tevékenysége során társaival és az állampolgárokkal együttműködik, velük szakszerűen és hitelesen kommunikál. Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Fegyverviselési joga van, mely alapján szükséges esetben a jogszabályok adta keretek között fegyverét használja.

 • Közbiztonsági rendőrjárőr képzés képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Közbiztonsági rendőrjárőr képzés képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 1100 óra
 • Maximális óraszám: 1500 óra
 • Közbiztonsági rendőrjárőr képzés képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A rendőrség utánpótlási igényeinek megfelelően a közterületi, közbiztonsági szolgálatra felkészítő képzés szakmailag elfogadott tartalmú, gyakorlatorientált képzés során, kizárólag munkakörre felkészítés keretében a létszámigények gyors biztosítását teszi lehetővé.

  A képzés a rendőri munka alapvető szolgálati formájára, a közterületi járőrszolgálatra készít fel. A végzettek tiszthelyettesi beosztásban, a megfelelő rendőri jelenlét biztosításával jelentősen, pozitív irányba befolyásolhatják az állampolgárok biztonságérzetét.

 • Közbiztonsági rendőrjárőr képzés képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Közbiztonsági rendőrjárőr képzés képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu