Lovastúra-vezető - 2024 képzés

Lovastúra-vezető képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet, Mezőgazdasági turizmus, Lovas turisztika
 • Szakképesítés azonosító száma: 10885006
 • Szakképesítés megnevezése: Lovastúra-vezető
 • KEOR kód: 1088
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Lovastúra-vezető - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Lovastúra-vezető képzés munkaterülete:

  A lovastúra-vezető, olyan túrákat vezet, melyet a túrázók lóháton tesznek meg. Tevékenységét önálló túravezető és lovas szolgáltatást nyújtó vállalkozásában, vagy más lovas vállalkozásban alkalmazottként végzi. Munkája során feladata a lovak teljes körű ellátása, a túrához szükséges felszerelések és szerszámok karbantartása; a próbalovagoltatás; a lovasítás; a málha összekészítése. Valamint a túra teljes körű tervezése, szervezése és vezetése. A lovastúra-vezető munkáját magas színvonalon végzi, a lovas szakma szabályait betartja, a „jó gazda gondosságával” biztosítja lovai és az általa használt lovak „jól létét” és hosszú hasznos élettartamát; Vezetői kompetenciái révén szem előtt tartja a lovas túrán résztvevő személyek pszichológiai jellemzőit, kiváló kommunikációs és döntési képességekkel rendelkezik. Munkája során kiemelt figyelmet fordít a résztvevők és a lovai biztonságára, a balesetek megelőzésére. Tevékenységével hozzá járul a kapcsolódó vállalkozások eredményes működéséhez.

 • Lovastúra-vezető képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú angol vagy német nyelvismeret,
  érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Erkölcsi bizonyítvány, valamint a képző intézmény által szervezett próbalovagláson való részvétel, ahol L7-es díjlovagló programot lovagol, és azon minimum 65%-os teljesítményt ér el.

 • Lovastúra-vezető képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 800 óra
 • Maximális óraszám: 1100 óra
 • Lovastúra-vezető képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A lovastúra-vezető képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik a lóval való túrázás területén alkalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló és felelősségteljes emberi és szakmai teljesítményre képes. Olyan rekreációs, sport és szabadidős tevékenységet biztonsággal irányító, vezető szakértelem átadására összpontosít, amely fejleszti a nemzet egészséges testi és lelki fejlődését, miközben óvja meglévő lovaink jól létét és állapotát, valamint újabb keresletet teremt a megfelelő lótenyésztés iránt.

 • Lovastúra-vezető képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Lovastúra-vezető képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Lovastúra-vezető képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítésének igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Elsősegély nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum.

  Túraterv és annak értékeléséről szóló dokumentum mely minimum 70%-os teljesítménynél adható ki: amit minimum 2 napos túrára, és 20 oldalban készít el a képzésben résztvevő és kinyomtatva adja le képző intézménynek. A túratervet a felkészítő tanár értékeli a tartalmi elemek, illetve annak életszerűsége, és formai követelményeknek betartás alapján. Maximum 100 pontra lehet elérni. Tartalmi elemek: bemutatkozás, időpontok, résztvevők, lovak, térkép és útvonal, felkészülés, málha tartalma, menetidők, pihenők, szálláshelyek, ellátmányok, fontosabb területi tudnivalók, útvonal engedélyek, „B” és „C” tervek, programok és kiegészítő programok, árak. Formai követelmények: 20 oldal, 12 betűméret, Times New Roman betűtípus, 1,5 sorköz, sorkizárt stílussal és képekkel.

  Egyéb feltételek: betöltött 18. életév.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A modulok (Lovas szakmai ismeretek, lovastúra-vezetői ismeretek; Lovas táboroztatási ismeretek) tananyag tartalmához igazodó, 20-20 kérdésből álló, egyszerű választásos teszt kitöltése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A teszt kérdésekre adott helyes válaszok pontozásán alapuló, százalékos formában kerül meghatározásra a vizsgázó teljesítménye. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 75 %-át elérte.

  Projektfeladatok

  A vizsgatevékenység megnevezése: komplex munkavégzés.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az „A” projektfeladat tételeiből, minden vizsgázó húz egy feladatot és végrehajtja.

  A)

  1. Projektfeladat: Ismerje fel az adott takarmányokat, válogassa ki a mérgező növényeket, majd hajtson végre érzékszervi takarmány minősítést. Állítsa össze a túrára a málhát és málházza fel a kijelölt lovat. Futószáron tartson próbalovagoltatást, állapítsa meg a lovasa lovas tudását, döntse el, hogy részt vehet-e a túrán, döntését indokolja.
  2. Projektfeladat: Végezze el az adott ló napi főápolását és jegyezze fel sérüléseit, Ismerje fel az adott talajmintákat és mondja el, hogyan befolyásolja az időjárás az adott talajtípust és ennek következményeit. Futószáron állapítsa meg lovasa üléshibáit és javítsa azokat célirányos feladatokkal.
  3. Projektfeladat: Szerszámozza fel a kijelölt lovat osztálylovagláshoz, válassza ki a lovas tudásának és a ló állapotának megfelelő segédszárat. Tartson meneteligazítást lovasai részére, melyben térjen ki az indulás és érkezés várható idejére, a menet sorrendjére, a tereplovaglás szabályaira, a napi programra, a pihenőkre, az útviszonyokra és az időjárási körülményekre. Tartson futószáron lovasának adott állapotához igazítva állóképesség fejlesztést.
  4. Projektfeladat: Vegye fel az adott ló klinikai paramétereit, majd értékelje a kapott eredményeket, döntse el, hogy a ló megfelelő állapotban van-e a túrára. Ellenőrizze az osztálylovagláshoz felszerelt lovak szerszámzatát, javítsa ki a hibákat. Futószáron lévő lovasának magyarázza el és tanítsa meg a segítségek összehangolását.
  5. Projektfeladat: Készítse elő a kijelölt bokszot a túrára érkező idegen ló számára, mondja el, hogy milyen higiéniai előírásoknak kell megfelelnie, és milyen szempontok alapján választ szálláshelyet saját lovának a túra alatt. Az adott Lóútlevél alapján azonosítsa be a lovat, értékelje a Ló útlevélben 12/14 lévő adatokat, döntse el és indokolja, hogy az adott lovat beengedi-e telepére. Állapítsa meg futószáras lovasának hibáit és célirányosan javítsa azokat.
  6. Projektfeladat: Jegyezze fel a kijelölt ló színét, jegyeit, bélyegeit. Vezetesse fel a lovat álló és mozgás bírálathoz, végezzen sántaságvizsgálatot, elemezze a ló mozgását. Érje el, hogy futószáras lovasának lova, összeszedett állapotba kerüljön, a lovas segítségeinek hatására.

  A „B” projektfeladatot minden vizsgázónak végre kell hajtania.

  B) Projektfeladat:

  1. Tartson osztályban próbalovagoltatást;
  2. Vezényelje le a vizsgabizottság által választott akadály leküzdését (kidőlt fa, kutyafalka támadás, vasúti sínen – műúton való átkelés, ismeretlen eredetű félelmet keltő dolog, elszabadult ló, megsérült ló);
  3. Mutassa be a málhás ló vezetését lóhátról.

  Megvalósítás: egy vizsgázó vezényel (1 feladat), a többi vizsgázó lovon ül – Ők a próbalovagláson résztvevő lovasok. Közben felváltva minden lovas bemutatja a málhás ló vezetését (3 feladat). Az éllovas levezényli az akadály leküzdését (2 feladat). Aki lovon ül, annak a lovas tudása is értékelésre kerül a vizsga során. Párhuzamosan vizsgázik több vizsgázó, más-más részfeladatból.

  Az „A” és a „B” projektfeladatoknál 10 fő vizsgázónként legalább 1 fő segítő, biztosító álljon rendelkezésre a vizsgán.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  1. Projektfeladat: 90 perc
  2. Projektfeladat: 90 perc

  Összesen: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

  1. Projektfeladat: 30%
  2. Projektfeladat: 40%

  Összesen: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. projektfeladat értékelése: a vizsgaközpont által összeállított pontozólap alapján kerül értékelésre a vizsgázó teljesítménye, melyen meg kell, hogy jelenjenek a részfeladatok, illetve a vizsgázó szakmai kompetenciája, a lóval való bánásmód, gyakorlottság, a futószárazás szabályossága, szakmai kifejezések használata.
  2. projektfeladat értékelése: a vizsgaközpont által összeállított pontozólap alapján kerül értékelésre a vizsgázó teljesítménye, ahol a szakmai kompetenciák súlyozva jelennek meg. A próbalovagoltatás vezénylése alatt a szakmai kifejezések használata, hibajavítás, felelősségtudat, balesetvédelmi szabályok betartása, az akadály leküzdésénél a nyugalom fenntartása, magabiztosság, szakmai beszédkészség, málhás ló vezetésénél a szabályok betartása és begyakorlottsága, biztonságra törekvés, valamint a lovas tudás, ahol az ülésbiztonságot, a lovaglás technikát, és a lovas stílusát külön kell pontozni. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 75 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


  Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
  www.magyarorszag.hu
  www.nive.hu