Díszműkovács - 2021 képzés

Díszműkovács képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kézművesség ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 02144023
 • Szakképesítés megnevezése: Díszműkovács
 • KEOR kód: 0214
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Díszműkovács - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Díszműkovács képzés munkaterülete:

  A szakmai képzés során megszerzett új anyagtani, technikai-technológiai, ábrázolási, tervezési, művészetelméleti és vállalkozási ismeretek birtokában, az eddigi tudását gazdagítva képes a különböző fémek hideg és meleg díszítő kovácsolására, fémmegmunkálására, iparművészeti tárgynak kreatív megtervezésére, kivitelezésére.
  Művészi kialakítású fémdíszek, kiegészítő és díszítő elemek, dekoratív térelemek, díszműlakatos és használati tárgyak, szerszámok, elkészítéséhez vázlatokat, művelettervet - szoftver segítségével műszaki rajzokat - készít.
  Szabadalakító és süllyesztékes kovácsolási művelettel készített tárgyak során - a munka, tűzés balesetvédelmi szabályok betartása mellett - az elektromos kézi és gépi berendezéseket, daraboló, csiszoló, fúró, lemezalakító és présgépeket, valamint, kézi tüziszerszámokat szakszerűen használja. Tud oldható és nemoldható kötéseket létrehozni, ismeri és szakszerűen használja az egyszerű mérő- és ellenőrzőeszközöket.
  Ismeri és használja a korábbi korok - az ókortól napjainkig - kovácsolási technológiáit. Ismerettel rendelkezik az iparművészeti és kézműipari, valamint a népi iparművészeti, népi kézművesség és népi kovácsművességről.
  A régi, használt, sérült műemléki és történelmi kovácsoltvas munkákat helyreállítja szakrestaurátor vagy tervező művész irányítása mellett. Munkavégzése során folyamatosan fejleszti szakmai, iparművészeti tudását. Képes, akár szakmai idegen nyelven is szakemberekkel együtt dolgozni, egy- vagy két ráverő munkáját összefogni és az üllőjelek segítségével a kovácsolási műveleteket irányítani.
  Munkája során betartja a műszaki és műemlékvédelmi szabályokat, előírásokat. Ismeri, és munkavégzése során alkalmazza a környezetvédelmi törvény előírásait. A díszítőkovács a tevékenységek elvégzéséhez jó fizikummal és kreativitással rendelkezik.

 • Díszműkovács képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Díszműkovács képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1200 óra
 • Díszműkovács képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A kézi erővel készített fémipari munkákat fokozatosan felváltotta a nagyüzemi gépi gyártás. A kovács, mezőgazdasági kovács, a fegyverkovács, patkolókovács, a díszműkovács stb. szakemberek, mesterek száma fokozatosan lecsökkent, mára a szakmák kihalófélben vannak. Ezzel fordított arányban egyre nagyobb igény van a kézi kovácsolással készített egyedi és magas színvonalú használati tárgyak, dísztárgyak, kovácsoltvas lakberendezési tárgyak, kerti és utcabútorok iránt. Különösen hiány tapasztalható a korszerű szaktudással rendelkező precíz és kreatív díszműkovács szakemberekre. A régi, használt, sérült kovácsoltvas munkák helyreállítását, javítását csak megfelelő szaktudással és gyakorlattal rendelkező díszműkovácsok képesek szakszerűen elvégezni. Az eredeti műemléki és történelmi kovácsoltvas tárgyak javítására, pótlására, újra készítésére egyre nagyobb szükség van. Ezeket a feladatokat kizárólag az ábrázolási, tervezési, művészetelméleti, műszaki és műemlékvédelmi tudással is rendelkező díszműkovácsok képesek megoldani. Jelen időben, az országban nagyon sokan vannak, akik szakmai végzettség hiányában díszműkovácsolási munkákból élnek, de szakmai végzettség nélkül nem tudnak komolyabb díszműkovácsolási munkákat elvállalni, továbbá nem kapnak engedélyt vállalkozás indítására. A szakmai képesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök: díszműkovács, kovács.

 • Díszműkovács képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Díszműkovács képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Díszműkovács szakmai elméleti ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Tanteremben 40 db kérdésből álló feladatsor megoldása, valamint egy kovácsolt tárgy műszaki rajzának készítése az alábbi témákban és arányokban:

  Kovácsolás művészetelméleti alapjai 20%
  Kovácsolható fémek és segédanyagok ismerete 20%
  Díszműkovácsolás technológiája 30%
  Egészség, környezet, tűz és munkavédelem 10%
  Kovácsolt tárgy műszaki rajzának készítése 20%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelési útmutató a feladatsorhoz adott pontszámok alapján készül. A kérdésekre adható pontszámok a feladatok mellett és a javítási útmutatóban található. A rajz feladatnál részpontszámok is adhatók.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Minősítések:

  0-50% elégtelen (1)
  51-60% elégséges (2)
  61-70% közepes (3)
  71-80% jó (4)
  81-100% jeles (5)

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati feladat elkészítése és portfólió bemutatása a vizsga helyszínén

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A projektfeladat keretében alábbi két vizsgarész alapján értékeli a szakmai gyakorlati kompetenciákat:

  A.) vizsgarész: Kovácsolt tárgy elkészítése
  B.) vizsgarész: Portfólió bemutatása

  A.) vizsgarész leírása: Kovácsolt tárgy készítése:

  A/1. Adott rajz alapján, meleg és hidegalakító eljárásokkal, iparművészeti tárgy, dísztárgy, vagy használati tárgy elemeinek kialakítása, elkészítése, összeállítása.

  • az elkészítendő iparművészeti, dísz-, vagy használati tárgy leírása, méretezett rajza alapján a vizsgázó összeállítja az adott tárgyat,
  • a meghatározott tárgyhoz művelettervet készít a vizsgaszervező által rendelkezésre bocsájtott dokumentumban
  • a produktum elkészítéséhez szükséges anyagokat, eszközöket és szerszámokat a vizsgaszervező biztosítja a vizsgázó számára

  A/2. Adott minta alapján, meleg és hidegalakító eljárásokkal, iparművészeti tárgy, dísztárgy, vagy használati tárgy elemeinek kialakítása, elkészítése, összeállítása.

  • A minta és a leírás alapján a tárgy összeállításához szükséges elemeket elkészti, az esetleges hibás elemeket javítja a méretezett rajz alapján
  • a meghatározott tárgyhoz művelettervet készít a vizsgaszervező által rendelkezésre bocsájtott dokumentumban
  • a produktum elkészítéséhez szükséges anyagokat, eszközöket és szerszámokat a vizsgaszervező biztosítja a vizsgázó számára

  A vizsgaproduktum elkészítése során vizsgapárok kialakítása, vagy ráverő (egy segéd személy, aki nem segíthet szakmai tanáccsal a vizsgázónak, csak annak utasítására végzi a ráverést) segítsége megengedett. A vizsgabizottság tagjai a gyakorlati vizsgatevékenység ideje alatt, annak részleteit folyamatosan figyelemmel kíséri, jegyzetet készíthet. A vizsgabizottságnak a vizsgázó átadja az elkészített produktumot, majd szóban bemutatja azt. Ennek során a vizsgabizottság tagjai tisztázó, megerősítő kérdéseket tehetnek fel az elkészített produktummal kapcsolatban.

  B.) Portfólió bemutatása

  A képzés alatt elvégzett díszműkovácsolási feladatok szöveges kiegészítésekkel, képi úton is dokumentált, a szakmai fejlődést és előrehaladást bemutató, a gyakorlati oktató vagy szakoktató által hitelesített dokumentum.

  A portfólió tartalmi és formai követelményei:

  • A gyakorlati képzés során készített munkák elkészítésének technikai részleteit tartalmazó képi anyag
  • A gyakorlati képzés során gépek, szerszámok, eszközök használatáról képi anyag
  • A gyakorlati képzés során használt kovácsolható fémek és segédanyagok képi anyagát
  • A bemutatott munkák (minimum 5 tárgy bemutatása kötelező) fotói, rajzai mellett, rövid írásos szakmai bemutatást, jellemzést a tárgyak elkészítésének technikáiról, alapanyagukról,
  • A képzés alatt megszerzett szakmai tudását rövid szóbeli előadás kíséretében történő bemutatása
  • Terjedelme fotók nélkül minimum 8 db A4-es oldal, minimum 20 db fotót tartalmazó melléklet.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 380 perc

  A.) vizsgarész: Kovácsolt tárgy elkészítése: 360 perc
  B.) vizsgarész: Portfólió bemutatása 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A Projekt feladaton belül az egyes vizsgarészek aránya:

  A.) vizsgarész: Kovácsolt tárgy elkészítése: 80%
  B.) vizsgarész: Portfólió bemutatása: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgát szervező részletes értékelési útmutató alapján elkészített szempontok szerint. Az értékelő lapot az alábbi szempontok százalékos arányának figyelembevétele mellett kell elkészíteni.

  A.) Kovácsolt tárgy készítése, feladat értékelési szempontok:

  • A kovácsolt elemek elkészítésének szakszerűsége (a feladatleírásnak és művelettervnek megfelelően történő kivitelezés, szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség) 45%
  • Az elkészítés során gépek, berendezések, kovácseszközök, anyagok kiválasztása, szakszerű használata 10%
  • A produktum pontossága 10%
  • A produktum arányossága, esztétikai összképe 10%
  • Önállóság, döntéshozatal, tűz- és munkavédelem 5%
  • A kommunikáció minősége, a szakmai nyelv használata 10%
  • A produktumhoz kapcsolódó szakmai kérdésekre adott válaszok 10%

   Összesen: 100%

  B.) Portfólió bemutatása vizsgarész értékelési kritériumok:

  • A megvalósítás elemeinek szakszerűsége, időbelisége, az elkészített portfólió minősége, terjedelme 40%
  • A portfólió struktúrája 5%
  • A bemutatott dokumentum szakszerűsége, teljessége, 15%
  • A portfólió nyelvi és formai megjelenése 5%
  • A kommunikáció minősége, a szakmai nyelv használata 10%
  • A porfólió rövid szóbeli előadás során történő bemutatása, kapcsolódó szakmai kérdésekre adott válaszok 25%

   Összesen: 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Minősítések:

  0-50% elégtelen (1)
  51-60% elégséges (2)
  61-70% közepes (3)
  71-80% jó (4)
  81-100% jeles (5)

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu