Aranyműves - 2022 képzés

Aranyműves képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kézművesség ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 02145022
 • Szakképesítés megnevezése: Aranyműves
 • KEOR kód: 0214 Kézművesség
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Aranyműves - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Aranyműves képzés munkaterülete:

  Az aranyművesek által készített használati tárgyak, ékszerek egyediek, szemet gyönyörködtető, sokszor különleges üzenetet hordozó, művészi szinten elkészített munkák.

  Az aranyművesek jellemzően nemesfémekkel, arannyal, ezüsttel, platinával, palládiummal dolgoznak, sokszor díszítésként eredeti és egyéb drágaköveket használnak. Mindezek a felhasznált anyagok egyfajta értékőrző, vagy befektetési szerepet is kölcsönöznek az elkészült aranyműves tárgyaknak ékszereknek.

  Az aranyművesség alapvetően öt alapműveletből álló kézműves szakma. Ezek az alapműveletek: kézi fűrészelés, reszelés, hajlítás, kalapálás, forrasztás. Az aranyműves mesterség alapvető kézműves jellege ellenére használja a modern technika nyújtotta lehetőségeket is, (gépesített alkatrészgyártás, precíziós öntési eljárások, egyéb gépi, magas színvonalú sokszorosító eljárások) melyekkel egyrészt lerövidül az egyes munkafolyamatokhoz szükséges idő, másrészt nagy mennyiségben, sorozatgyártásban állítható elő az ékszer, nemesfémtárgy. Jellemzően nemesfém alapanyagokból különféle tárgyakat készíteni és javítani, a fémjelzési kötelezettség alá eső tárgyakat fémjeleztetni.

 • Aranyműves képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: A „Képző- és iparművészeti munkatárs” ötvös szakmairány, vagy a jogelőd ötvös szakmai ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Aranyműves képzés időtartama:

  Szakmai adottságok, készségek felmérése: Szükséges

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Aranyműves képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az aranyműves önálló vagy alkalmazottként folytatott tevékenysége közvetlen hatást gyakorol a mindennapi tárgykultúrára és a tágabb környezet vizuális megjelenésére. Az aranyműves megőrzi, folytatja az ötvösség évezredes hagyományait, ugyanakkor biztonsággal alkalmazza a legújabb anyagokat és technológiákat is. Az alapanyagok és technológiák széles spektruma számos új felhasználási területet jelöl ki az ötvös – aranyműves tárgyak elkészítésére. Az aranyműves általános művészeti ismeretei és alkotói tapasztalatai, kreativitása és szakértelme sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos feladatok megoldása során. Az egyedi és kisszériában készített munkáit a rendelkezésre álló anyagok és technológiák felhasználásával, szakmai igényességgel valósítja meg.

 • Aranyműves képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Aranyműves képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  1. Az iskolai rendszerű szakmai képzésben az évfolyamok teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképesítés kerettantervében meghatározottak szerint. Iskolarendszeren kívüli szakmai képzés esetében a képzés eredményes elvégzését igazoló tanúsítvány.
  2. A Szakmai portfólió elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidő- re.
  3. Az Aranyműves vizsgamunka és a vizsgamunkát bemutató prezentáció elkészítése és leadása a képző intézmény által megadott határidőre.

  A leadás formája:

  • Szakmai portfólió: digitális
  • Aranyműves vizsgamunka: eredeti
  • A vizsgamunkát bemutató prezentáció: digitális
  • Aranyműves gyakorlati vizsgatevékenység: eredeti
 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsgatevékenység: nincs

  Szóbeli vizsgatevékenység I.

  Az A) és a B) vizsgatevékenységet egybefüggő tevékenységként kell megszervezni

  A vizsgafeladat megnevezése: Aranyműves szakmai elmélet vizsgafeladat (A-B)

  • Szakismeret, anyagismeret
  • Stílustan és szaktörténet

  A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli összefoglaló a programkövetelmény alapján öszszeállított, központi tételsorból húzott tétel A) és B) témaköreiből.

  A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

  A tételsor az alábbi tantárgyak témaköreiből kerül összeállításra:

  A) Aranyműves szakismeret, anyagismeret B) Stílustan és szaktörténet

  A) Az aranyműves szakmai elmélet témakörei 

  Szakismeret témakörök:

  - Drágakő csoportok bemutatása. Ékszerekben gyakran előforduló drágakövek bemutatása, jellemzése
  - Drágakövek kristályrendszere, fizikai, kémiai tulajdonságai, tömegmérésük, megmunkálásuk
  - Elsőrangú drágakövek bemutatása, jellemzése, szerves eredetű drágakövek, szintetikus drágakövek előállítása, műtermékek, utánzatok
  - Ékszertípusok készítési technikái, eszközei: karikagyűrűk, karkötők, fülbevalók, kézi– és gépi–láncok, medálok, brossok, colliék
  - Ékszerek jellemző meghibásodásai, javítási technikái
  - Magyarországi fémjelzési korszakok bemutatása, jellemzése
  - Az aranyműves szakma területén alkalmazható digitális technikák (3D tervezés és nyomtatás, CAD-CAM)

  Anyagismeret témakörök: Anyagelőkészítés, nemesfém ötvözetek, és forraszanyagok tulajdonságai

  Drágakő foglalási technikák, és eszközei
  Ékszer záródások, zsanérozási megoldások
  Felület kezelési és védelmi eljárások

  Kerettanterv és a központi tételsornak megfelelően.

  B) A stílustan és szaktörténet témakörei

  • Az aranyművesség történetének kiemelkedő korszakai, fontos fordulópontjai, jellemzően az európai kultúra, illetve a magyar vonatkozású tárgyak tükrében

  Aranyműves szóbeli vizsgatevékenység II.

  A) Szakmai portfólió B) Aranyműves vizsgamunka bemutatása

  A vizsgafeladat időtartama: A) és B) vizsgatevékenységre összesen: 30 perc (felkészülési idő nincs)

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az A) és B) vizsgatevékenységre összesen: 30%

  A vizsgafeladat ismertetése:

  Az A) Szakmai portfólió és a B) Aranyműves vizsgamunka egymást követő bemutatása, melyeket egybefüggő tevékenységként kell megszervezni.

  A) A Szakmai portfolió bemutatása

  A képzési időben végzett szakmai gyakorlati tevékenység bemutatása képekkel és rövid ismertető szövegekkel megszerkesztett portfólió prezentációjával. Szakmai rajzi előtanulmányokat, kreatív és szakmai feladatokat tartalmazó, együttesen minimum 25 oldalas digitális prezentáció.

  A Szakmai portfólió anyagának és bemutatásának értékelése:

  A vizsgázó a gyakorlati vizsgán az előzetesen leadott digitális portfólióját mutatja be. Értelmezi a munkáit és ismerteti a munkáját irányító gondolati, technikai hátteret.

  A vizsgabizottság a vizsgázó által elkészített szakmai anyag együttesét, a megoldások színvonalát és a bemutató alkalmával mérhető alkotói gondolkodásmód meglétét, fejlettségét, a verbális előadást és a szakmai fogalmak pontos használatát együttesen értékeli.

  B) Az aranyműves vizsgamunka koncepciójának, tervezési folyamatának és az elkészítés fázisainak bemutatása.

  A vizsgamunka témáinak listáját a képző intézmény állítja össze, amelyből a vizsgázó kiválaszthatja a saját vizsgafeladatát. A vizsgamunka feladata, a szakmai területéről vett tárgytervezést és kivitelezést igénylő összetett feladat, amelynek alapján mérhetők a vizsgázó szakmai kompetenciái.

  Az Aranyműves szóbeli vizsgatevékenység értékelési súlyaránya összesen 50%

  Aranyműves gyakorlati vizsgatevékenység

  Aranyműves szakmai gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázónak egy konkrét feladatot forma és mérethűen kell elkészíteni ezüstötvözetből rajz vagy mintadarab alapján. 

  A vizsgafeladat időtartama: vizsgatevékenységre összesen: 300 perc

  A vizsgafeladat értékelési súlyaránya vizsgatevékenységre összesen: 50%  

  Az Aranyműves szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység összesen 100%

  A képesítő vizsga egészének értékelése

  A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

  81 – 100 pont 5 (jeles)
  71 – 80 pont 4 (jó)
  61 – 70 pont 3 (közepes)
  51 – 60 pont 2 (elégséges)
  0 – 50 pont 1 (elégtelen)

  Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a szakmai képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

  Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

  Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre értékelt, illetve pótlóvizsga esetén csak a nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

   

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu