Digitális fogtechnika - 2024 képzés

Digitális fogtechnika képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügyi technika
 • Szakképesítés azonosító száma: 09115003
 • Szakképesítés megnevezése: Digitális fogtechnika
 • KEOR kód: 09115
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 7
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Digitális fogtechnika - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Digitális fogtechnika képzés munkaterülete:

  A dental designer a digitális eszközökkel, gépekkel, és a hozzájuk tartozó szoftverekkel megfelelően felszerelt fogtechnikai laboratóriumban végzi tevékenységét. Elhivatott szakember. Partneri kapcsolatban együttműködik a fogorvossal, valamint a fogtechnikus kollégákkal. Munkáját szakmai-statikai, anyagtani, fogászati funkcionális anatómiai, gnathológiai, esztétikai, fonetikai, higiéniai szempontok alapján számítógépes 3D tervezéssel és számítógép által vezérelt marással, nyomtatással végzi. Feladatai elvégzése közben betartja a hatályos munkavédelemi- ergonómiai, tűzvédelmi és egyéb szabályokat. Tevekénysége során a szakmai etikai normákat figyelembe veszi. Szakmai nyelven kommunikál magyar és legalább egy idegen nyelven.

  A dental designer az alábbi fogpótlásokat készítheti digitális eljárásokkal:

  • ‒ kivehető műanyag alaplemezes, illetve fémlemezzel kombinált fogpótlások
  • ‒ rögzített fogpótlások vázrésze és leplezése különböző alapanyagokból
  • ‒ esztétikai fogászati megoldások
  • ‒ fémmentes fogpótlások
  • ‒ monolitikus fémmentes fogpótlások
  • ‒ kombinált munkák
  • ‒ implantációs fogpótlások
  • ‒ sebészi fúrósablonok
  • ‒ restauratív protetikai készülékek
  • ‒ mosolytervezéshez szükséges digitális megoldások
  • ‒ különböző fogpótlások javítása
  • ‒ rövid és hosszútávú ideiglenes fogpótlások
 • Digitális fogtechnika képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 0911 02 01 Fogtechnikus,
  55 724 01 Fogtechnikus
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Digitális fogtechnika képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 160 óra
 • Maximális óraszám: 172 óra
 • Digitális fogtechnika képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A megszerezhető Dental Designer végzettséggel a felgyorsult, gyorsan fejlődő és változó fogtechnikai ágazatban az elhelyezkedés biztosított. A képzés elvégzése után a Dental Designer átlátja, kezelni tudja a fogászatban használt digitális eszközöket, szkennereket, maró gépeket, 3D nyomtatókat. Ismeri a használatos tervező szoftvereket, marási és nyomtatási stratégiákat. A digitális fogpótlásokat megtervezi és elkészíti. Széleskörű tájékoztatást tud adni fogorvosoknak a legmodernebb, legújabb digitális eljárásokról, a használt anyagokról, azok indikációs területeiről, a speciálisan digitálisan készített fogpótlások garanciális feltételeiről. A fellépő hibákat javítani tudja, javaslatokat tesz a fejlesztési folyamatokra. A Dental Designer képzés a fogtechnikai képzés egy hiányos szegmensét pótolja, szükségszerű a jelenlegi gyorsan fejlődő ágazatban.

 • Digitális fogtechnika képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Digitális fogtechnika képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Digitális fogtechnika képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Interaktív digitális fogpótlásokkal kapcsolatos tesztjellegű írásbeli feladatsor.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az interaktív vizsgarész feladatai a digitális fogtechnikai képzést követő tanulási eredményeit méri és értékeli:

  • kivehető műanyag alaplemezes és fémlemezes fogpótlások 25 db kérdés
  • rögzített fogpótlások, implantológiai pótlások 30 db kérdés
  • fogszabályozás és mosolytervezés 5 db kérdés
  • digitális minták készítése 5 db kérdés
  • 3D nyomtatás ismeretei 20 db kérdés
  • 3D fém nyomtatás, lézerszinterezés 10 db kérdés
  • sebészi fúrósablonok készítése 5 db kérdés

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • kivehető műanyag alaplemezes és fémlemezes fogpótlások 25%
  • rögzített fogpótlások, implantológiai pótlások 30%
  • fogszabályozás és mosolytervezés 5%
  • digitális minták készítése 5%
  • 3D nyomtatás ismeretei 20%
  • 3D fém nyomtatás, lézerszinterezés 10%
  • sebészi fúrósablonok készítése 5%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: digitális fogpótlás tervezése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A feladatokat klimatizált fogtechnikai laboratóriumban, vagy vizsga központban kell elkészíteni.

  1. vizsgarész: A vizsgázó a vizsgaközpont által meghatározott rögzített fogpótlás hídváz részének tervezését végzi antagonista fogazattal.
  Státusz:
  - felső hat tagú fémkerámia hídváz tervezése: 21,23,26, pillér fogak, 22,24,25, híd tagok
  - alsó négy tagú monolitikus cirkon híd tervezése: 43,46, pillér fogak, 44,45, híd tagok

  2. vizsgarész: a vizsgázó egyedi implantátum fej tervezését készíti el szkenneléstől az STL mentéséig. Az anyagválasztás a CAD kivitelezéshez cirkónium-dioxid.
  Státusz: 13-as fogra egyedi implantátum fej tervezése

  3. vizsgarész: a vizsgázó a digitális lenyomat alapján szekciós mintát tervez 3D nyomtatáshoz.
  Státusz: a vizsgabizottság által a vizsga előtt 1 órával meghatározott

  4. vizsgarész: a vizsgázó primer teleszkóp koronák digitális tervezését végzi el.
  Státusz: 24, 26 fogakra

  5. vizsgarész: Szóbeli elbeszélgetés.
  - A vizsgázó a vizsgabizottsággal szakmai beszélgetést folytat az elvégzett szakmai munkájáról, bemutatja azt, és indokolja az elvégzett munkáját. Ismerteti az alkalmazott szabályokat, a kreatív megoldási lehetőségeket, szükség esetén indokolja az anyagválasztást. Önreflexiót végez a saját munkájával kapcsolatban, a szakmai beszélgetés közben szakkifejezéseket, szaknyelvet használ.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. vizsgarész:
  szkennelés értékelése, a minta indifferens részeinek levágása, a minták rögzítése virtuális aktikulátorban, a csonkok és a prepírációs határok ellenőrzése, a felajánlott hídvázak értékelése: koronák széli záródása, falvastagsága, formája, a hídtagok formája, fogívben lévő helyezete, az approximális összeköttetések értékelése, mindenhol megfelelő hely biztosítása a leplező anyag számára

  2. vizsgarész:
  a modell értékelése, szkenbady felhelyezésének ellenőrzése, a szkennelés pontosságának értékelése, a felajánlott implantátum fej értékelése, a lezárási határok pontos meghatározása, a csavarbemenet kialakításának ellenőrzése, a felvastagság meghatározásának ellenőrzése.

  3. vizsgarész:
  a digitális lenyomat értékelése, a felesleges részek eltávolítása, a digitális lenyomat szoftverbe való integrálása, annak ellenőrzése, a kivehető csonkok kijelölése, a preparációs határok pontos meghatározásának értékelése, a csonkok pontos illeszkedését biztosító jelölések kialakításának ellenőrzése, a modell formájának meghatározása, a megfelelő jelölések ellenőrzése.

  4. vizsgarész:
  a szkennelés értékelése, a minta indifferens részeinek levágása, a csonkok és a prepírációs határok ellenőrzése, a felajánlott mintázat értékelése: koronák széli záródása, falvastagsága, formája, a behelyezési irány pontos meghatározásának ellenőrzése, a párhuzamos falak kialakításának értékelése, megfelelő hely biztosítása a szekunder koronák részére.

  5. vizsgarész:
  - a feladattípus komplex kivitelezésének indoklása,
  - alkalmazott szakmai szabályok ismertetése és indoklása,
  - a kreatív megoldási lehetőségek felsorolása és indoklása
  - a funkcionális anatómiai indoklása
  - az anyagfelhasználás indoklása
  - önreflexió a vizsgázó gyakorlati munkájával kapcsolatban
  - szakkifejezések, szaknyelv használata

  • 1. feladat: 40%
  • 2. feladat: 20%
  • 3. feladat: 10%
  • 4. feladat: 10%
  • 5. feladat: 20%
  • A projektvizsga 1./ 2./ 3./ 4./ feladata akkor sikertelen, ha nem készült el, vagy nem értékelhetők. A javítóvizsgán a teljes projekt feladatsort meg kell ismételni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu