Emelőgép ügyintéző - 2021 képzés

Emelőgép ügyintéző képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Ágazaton kívüli (Emelőgép-ügyintéző)
 • Szakképesítés azonosító száma: 10224001
 • Szakképesítés megnevezése: Emelőgép ügyintéző
 • KEOR kód: 1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Emelőgép ügyintéző - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Emelőgép ügyintéző képzés munkaterülete:

  A gazdaság működése elképzelhetetlen az emelőgépek üzeme nélkül. A balesetmentes működés egyik feltétele az emelőgép-ügyintéző alkalmazása. Az emelőgép-ügyintéző

  • gondoskodik:
   • a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, gyártói dokumentációban előírtak betartásáról;
   • az időszakos vizsgálatok személyi és tárgyi feltételeiről, azt a jogosultságától függően elvégzi; megszervezi a hiányosságok javítását, biztosítja a használathoz szükséges állapotot;
   • az emelőgép és a teherfüggesztő eszköz előírásszerű használatáról;
  • ellenőrzi az emelőgép kezelők jogosultságát;
  • oktatja az emelés irányítót, kötözőt az ismereteik elsajításában;
  • szervezi az emelőgépek üzembe helyezését, a teherfüggesztő eszközök használatba vételét,
  • vezeti és megőrizi az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz előírt okmányait, dokumentációit;
  • az emelőgép kezelőknek biztosítja az emelőgép használati utasítását;
  • egyezteti az időszakos vizsgálatok, javítások idejét;
  • az üzembiztonságot érintő eseményeket írásban rögzíti vagy rögzítteti, az e tárgyú feljegyzéseket megőrzi;
  • a tapasztalatait az emelőgépek beszerzésében hasznosítja.
 • Emelőgép ügyintéző képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Emelőgép ügyintéző képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 160 óra
 • Maximális óraszám: 160 óra
 • Emelőgép ügyintéző képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a nemzetgazdaság tevékenyégi területén működő emelőgépek körében az üzemeltető munkáltató által ráruházott üzemeltetői feladatok végrehajtásában.

  Elősegíti a munkahelyi balesetek megelőzését, valamint az emelőgépek váratlan meghibásodásából adódó munkabalesetek, vagy csak anyagi kárral járó kvázibalesetek és termeléskiesések költségnövelő hatásának csökkentését.

  Gondoskodik, hogy az emelőgépek biztonságos üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírásokban, a nemzeti szabványokban és az emelőgép dokumentációban, illetve az üzemeltető belső szabályzatában előírtak a megbízatása területén maradéktalanul végrehajtásra kerüljenek.

 • Emelőgép ügyintéző képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Emelőgép ügyintéző képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Az emelőgépekre vonatkozó előírások ismerete

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet
   15 db kérdés
  2. A 47/1999. (VIII. 4) GM rendelettel hatályba helyezett emelőgépek biztonsági szabályzat (továbbiakban EBSz)
   30 db kérdés
  3. A daruk biztonságos üzemeltetését biztosító szabványokból
   5 db kérdés
  4. Az emelődobok biztonságos üzemeltetését biztosító szabványokból
   5 db kérdés
  5. A targoncák biztonságos üzemeltetését biztosító szabványokból
   5 db kérdés
  6. A személyemelők biztonságos üzemeltetését biztosító szabványokból
   5 db kérdés
  7. A függesztékek biztonságos üzemeltetését biztosító szabványokból
   5 db kérdés
  8. A kézi működtetésű emelőgépek biztonságos üzemeltetését biztosító szabványokból
   2 db kérdés

   Összesen 70 db kérdés

  A feltett kérdések feleletválasztósok legyenek a következők szerint:
  3-ból 1 jó; vagy 4-ből 2 jó.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A kérdésekre adott válaszok alkalmasak legyenek annak megítélésére, hogy a vizsgázó az adott műszaki, biztonsági és munkavédelmi követelményeket ismeri, azakból helyes ítéleteket alkot.
  Valamennyi kérdés azonos súllyal kerül megítélésre: egy jó válasz: 1 pont.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Legfeljebb 1 t teherbírású és legfeljebb 1,5 m magasságra emelhető vezetőkosarú emelőgépen fővizsgálatot végez szemrevételezéssel, a vonatkozó szabvány alapján szemrevételezéssel, tapintással, mérőeszközzel, mérőműszerrel. Továbbá elvégzi a rendelkezésre bocsátott három különféle anyagokból készített teherfelvevő időszakos vizsgálatát.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A fővizsgálat során bemutatja üresjárati, üzemi terheléses, működőképességi, túlterhelés elleni védelmi vizsgálatokat, valamint tapasztalatait, megállapításait a szabvány által előírt tartalmi követelmények szerinti jegyzőkönyvbe rögzíti. A függesztékek szerkezeti vizsgálatához szükséges üzemeltetői információkat a vizsga keretében a vizsgázónak kell meghatározni.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: független emelőgép szakértő által az MSZ 9721 szabványsorozat szerint, a fentiekben meghatározott emelőgépre elvégzett fővizsgálat megállapításával való összevetés,  egy egyezés 1 pont elv alapján. A szabvány hivatkozáson túlmenően értékelni kell a szakmai és biztonsági szabályok betartását, gépkönyvben előírtak figyelembevételét, a mérőeszköz és mérőműszer használatot, a dokumentáció minőségét. Az egyes értékelési szempontok súlyaránya az értékelésben:

  • szabványhasznált: 20%
  • műszaki előírások helyes értékelése: 20%
  • biztonsági és munkavédelmi szabályok helyes értékelése: 20%
  • gépkönyvben előírtak figyelembevétele: 10%
  • mérőeszköz és mérőműszer használata: 10%
  • az elkészített dokumentáció minősége: 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


  Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
  www.magyarorszag.hu
  www.nive.hu