Vincellér - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vincellér
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 541 11
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Élelmiszergyártás
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Élelmiszeripar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: élelmiszeriparért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 31_541_11_vinceller.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
6114
Szőlő-, gyümölcstermesztő
 • Szőlész, borász (mezőgazdasági)
 • Szőlő- és gyümölcstermesztő
 • Szőlőmunkás
 • Szőlőoltó, -metsző
 • Szőlőtermesztő
 • Vincellér

A vincellér szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A vincellér feladata a szőlőtermesztés gyakorlati fogásainak teljes ismerete, a felhasznált erő- és munkagépekkel
együtt. Munkájához tartozik a telepítés, a szüret, az alapvető borkészítési technológia szakszerű ismerete.
Alapvetően tisztában van a biogazdálkodás, az energiaracionalizálás, a szakterületéhez tartozó gazdálkodási
ismeretekkel és a borturizmusi, borértékesítési szabályokkal.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a szőlőápolás kézi munkáit elvégezni - a szőlőápolás gépi munkáit elvégezni - a szőlő növényvédelmének alapismereteit elsajátítani, alkalmazni - a szőlő metszésének teljes technológiáját elsajátítani, alkalmazni - a szőlő ültetvényében a tápanyag utánpótlást elvégezni - a támrendszer kialakítását, karbantartását elvégezni - a szőlő telepítésének és pótlásának gyakorlatát elvégezni - a vadkár-elhárítás szabályait elsajátítani, alkalmazni - az öntözési technológia alapjait elsajátítani, alkalmazni - a biogazdálkodás fő területeit elsajátítani - a biomassza előállításának alapjait elsajátítani - a szüretet előkészíteni, megszervezni - az alapvető borkezelési fogásokat elsajátítani, alkalmazni - a legfontosabb jövedéki előírásokat elsajátítani, alkalmazni - a szőlő és borágazat fontosabb gazdálkodási jellemzőit elsajátítani, alkalmazni - a helybéli borértékesítési, borturizmusi szabályokat elsajátítani, alkalmazni - elvégezni a termesztéshez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 621 02
Mezőgazdasági technikus
szakképesítés

A képzés feltételei

A vincellér képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

20%-elmélet
80%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 400-600 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 31 541 11 azonosító számú, Vincellér megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10890-12 Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
 • 10948-12 Szőlész-borász alapmérések, vizsgálatok

A vincellér komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu