Vasúti villamos jármű szerelője - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Vasúti villamos jármű szerelője
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 525 07
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 54_525_07_Vasuti_villamos_jarmu_szereloje.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7341
Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója
 • Kötöttpályásjármű-elektronikai műszerész
 • Kötöttpályásjármű-villamossági szerelő
 • Vasúti villamos jármű szerelője

A vasúti villamos jármű szerelője szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Vasúti villamos jármű szerelője a javítási folyamat egészében önállóan, illetve a munkatársaival közösen
összetett feladatokat lát el.
A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a
komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének
folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

futóművet, hordművet ellenőrizni, javítani, cserélni - erőátviteli berendezéseket ellenőrizni, javítani, cserélni - mechanikus fékelemeket ellenőrizni, javítani, cserélni - a sűrítettlevegő-ellátó berendezés elemeit ellenőrizni, javítani, cserélni - ellenőrizni, tisztítani, javítani a pneumatikus kapcsoló stb. berendezéseket - ellenőrizni, tisztítani, javítani, cserélni a pneumatikus fékberendezéseket - ellenőrizni, tisztítani, javítani, cserélni a villamos hajtásrendszer elemeit - ellátni a munkavégzéséhez szükséges egyéb feladatokat - ellenőrizni, tisztítani, javítani, cserélni az egyéb villamos berendezéseket

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 720 01
Egészségügyi gyakorlatvezető

A képzés feltételei

A vasúti villamos jármű szerelője képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 16

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 525 07 azonosító számú, Vasúti villamos jármű szerelője megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
 • 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
 • 10435-12 Vasúti járműszerelő feladatai
 • 10436-12 Mozdonyszerelési feladatok
 • 10440-12 Vasúti villamosjármű-szerelő feladatai
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A vasúti villamos jármű szerelője komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu