Útépítő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Útépítő
 • A szakképesítés OKJ száma: 34 582 11
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 34_582_11_Utepito.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7919
Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglakozású
 • Aszfaltozó és útépítő

A Útépítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az útépítő tevékenysége során munkavédelmi és munkabiztonsági feladatokat lát el, továbbá betartja a
tűzvédelmi, valamint a környezetvédelmi előírásokat. Részt vesz a munkahely előkészítésében, földművet épít,
anyagmozgatást, rakodást, szállítást végez. Részt vesz a zsinórállás, elkorlátolás munkáiban, burkolat alapot épít,
szigetelést készít, pályaszerkezetet épít és vízelvezető rendszert épít. Közúti műtárgyakon hídtartozékok
beépítésének aktív részese. Részt vesz a műtárgyak építésében, útkörnyezetet épít és munkaátadási folyamatban
kisegítő feladatot lát el. Ezen kívül forgalombiztonsági feladatokat lát el, útfenntartást végez. Részt vesz még az
út üzemeltetésében, a téli feladatok megoldásában, a műtárgyak, hidak fenntartásában. Munkája során
alkalmazza a szabványokat, a különböző előírásokat, adminisztrációs, kommunikációs feladatokat lát el.
Mindezen tevékenységek mellett továbbképzi magát

A szakképesítéssel rendelkező képes:

betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat földművet építeni, anyagmozgatást, rakodást, szállítást végezni, burkolatalapot építeni, szigetelést készíteni, részt venni a pályaszerkezet építésében, a vízelvezető rendszer építésében, a kapcsolódó műtárgyak építésében, az útkörnyezet kialakításában térburkolatot készítéséhez anyagmennyiséget számítani, az anyagmennyiség-igényt időrendben ütemezni, térburkolatot építeni anyagismeret, építőanyagok és vizsgálataik, betartani a biztonságos munkavégzés szabályait a laboratóriumban forgalombiztonsági feladatokat végezni, betartani a szabványelőírásokat és technológiai utasításokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 720 01
Egészségügyi gyakorlatvezető

A képzés feltételei

A Útépítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nappali re

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 34 582 11 azonosító számú, Útépítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10478-12 Útépítés műszaki alapjai
 • 10479-12 Útépítés építési alapjai
 • 10480-12 Útépítési feladatok
 • 10481-12 Térburkolási feladatok
 • 11497-12 Foglalkoztatás I
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A Útépítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu