Tartósítóipari szaktechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Tartósítóipari szaktechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 541 07
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Élelmiszergyártás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Élelmiszeripar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: élelmiszeriparért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 55_541_07_tartositoipari_szaktechnikus.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3113
Élelmiszer-ipari technikus
 • Konzervipari technikus
 • Tartósítóipari technikus

A tartósítóipari szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Élelmiszer-ipari üzemekben, laboratóriumokban vizsgálja az élelmiszer alapanyagok minőségét, mennyiségét. Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz ezek átvételében, osztályozásában, feldolgozásában, hűtésében, csomagolásában, tárolásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

meghatározni az élelmiszerek fizikai sajátosságait és kémiai összetevőit, - mérőeszközöket kezelni a nyersanyagok mennyiségi és minőségi átvételekor, - élelmiszer-ipari alapműveleteket végezni: melegítés, hűtés, oldatkészítés, lepárlás, desztillálás, sűrítés, erjesztés, sűrítés, főzés, sterilizálás, stb., - megszervezni a gépek és berendezések napi beállítási, karbantartási, tisztítási, javítási feladatait, - mérni az anyagnormákat, pontosítani azokat, az eredményekről grafikonokat és diagramokat készíteni, - megadott szempontok szerint vizsgálni az elkészült élelmiszereket, elvégezni a mintavételt, - gondoskodni a receptek, technológiai utasítások, környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáról, - kisebb részfeladatokat ellátni a gyártmányfejlesztés területén, - főzelékféléket hőkezeléssel, hőelvonással gyártani, - sűrített készítményeket, püréket gyártani, - szárítmányokat készíteni, - gyümölcskészítményeket gyártani, - gyümölcsleveket gyártani, - húsalapú termékeket gyártani, - savanyított termékeket gyártani, - különleges követelményeknek megfelelő termékeket gyártani. - együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések megelőzésében - közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
31 521 06
Gépi kovács
31 521 07
Hengerész

A képzés feltételei

A tartósítóipari szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: Élelmiszeripari technikus
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 541 07 azonosító számú, Tartósítóipari szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A tartósítóipari szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu