Segédkönyvtáros - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Segédkönyvtáros
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 322 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvtári, levéltári ismeretek, információkezelés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter: kultúráért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 52_322_01_Segedkonyvtaros.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
2711
Könyvtáros, informatikus könyvtáros
 • Segédkönyvtáros

A segédkönyvtáros szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A segédkönyvtáros szakképesítéssel rendelkező könyvtári szakembert szakmai elméleti és gyakorlati ismeretei a nyilvános és a nem nyilvános könyvtári ellátásban, valamennyi könyvtártípusban alkalmassá teszik okleveles könyvtáros ellenőrzése és jóvá-hagyása mellett a nagyobb könyvtárak kvalifikált részfeladatainak elvégzésére, a kisebb települési és szakkönyvtárak, iskolai könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek esetében pedig önálló működtetésére is. A segédkönyvtáros munkájával hozzájárul a könyvtár alapvető céljainak megvalósításához, a használók információval, dokumentumokkal, könyvtári szolgáltatásokkal való ellátásához. Tevékenységét a könyvtárakra vonatkozó jogszabályok és előírások ismeretében, azok betartásával végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a hivatása etikai alapelveivel azonosulni - nyilvános könyvtári feladatokat ellátni - különböző könyvtári munkafolyamatokat végrehajtani - szakmai kapcsolatokat folyamatosan fenntartani - az Országos Dokumentumellátási Rendszerrel és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos feladatokat ellátni - a Könyvtári Intézet szolgáltatásait használni - a könyvtár működési dokumentumaiban rögzítetteket alkalmazni - állománygyarapítási teendőket ellátni - állomány-nyilvántartásokat vezetni - raktározási, állományellenőrzési és állományvédelmi feladatokat ellátni - a bibliográfiai tételeket, az ETO- és egyéb szakjelzeteket értelmezni - közös katalógusokat, digitális könyvtárakat és gyűjteményeket használni - a felhasználókkal való kommunikációs módszereket gyakorlatban alkalmazni - a digitális írástudás és az információs műveltség alapjait közvetíteni a könyvtárhasználók számára - a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást végezni - a beiratkozás, a kölcsönzés és a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás teendőit ellátni - a tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásait használni - a hátrányos helyzetű felhasználók és a gyerekek számára nyújtható könyvtári szolgáltatásokat ellátni - a munkájához szükséges számítástechnikai ismereteket és digitalizálási technikákat alkalmazni - a könyvtárban használt technikai eszközöket kezelni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 344 03
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

A képzés feltételei

A segédkönyvtáros képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

33%-elmélet
67%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 360-540 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 52 322 01 azonosító számú, Segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10707-12 A könyvtári rendszer működése
 • 10708-12 Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás
 • 10709-12 Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás

A segédkönyvtáros komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu