Repülőgépsárkány-szerelő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Repülőgépsárkány-szerelő
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 525 06
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 54_525_06_Repulogepsarkany_szerelo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7332
Repülőgépmotorkarbantartó, -javító
 • Repülőgépváz-szerelő
 • Repülőgép restaurátor
 • Repülőgépváz és hajtómű-szerelő

A repülőgépsárkány-szerelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Ellenőrzési tevékenysége során feltárja, minősíti és dokumentálja a hibákat a repülőgép
sárkányszerkezeti elemein. Technológiai utasítások alapján eldönti a hibajavítás módját, javítási tervet készít. Előkészíti a karbantartási, javítási munka elvégzéséhez szükséges anyagokat,
eszközöket és szerszámokat, ellenőrzi azok minőségbiztosítási adatlapjait. Rendelkezik a 2042/2003.
EK. rendelet, III. mellékletében (Part 66) előírt ismeretekkel, a 1149/2011. EK módosító rendelettel
összhangban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a sárkányszerkezet megbontását elvégezni - fémszerkezeten javítási munkát végezni - fémszerkezetű, kompozit anyagú alkatrészt készíteni - sérült szerkezeti elemeket cserélni - korrózió megelőző és felületvédelmi munkát végezni - gyári és egyedi módosításokat végrehajtani - minősítő méréseket végezni - nemfémes kompozit-szerkezeteket javítani - felismeri és vezetni a szükséges dokumentációkat - munkája során felismerni és alkalmazni a megfelelő jogszabályi és humán faktor környezetet

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A repülőgépsárkány-szerelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 16

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 525 06 azonosító számú, Repülőgépsárkány-szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
 • 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
 • 10433-12 Légijárművek sárkányszerkezete
 • 10434-12 Repülőgépsárkány-szerelő feladatai
 • 10430-12 Légiközlekedési jogszabályok és humán faktor
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A repülőgépsárkány-szerelő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu