Repülőgépész - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Repülőgépész
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 525 05
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépjárművek, hajók, repülőgépek gyártása
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 54_525_05_Repulogepesz.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7332
Repülőgépmotorkarbantartó, -javító
 • Hajtómű-szerelő (repülőgép)
 • Helikopter-szerelő
 • Repülőgép-szerelő
 • Repülőgép-motorszerelő
 • Repülőgép-restaurátor
 • Repülőgépváz és hajtómű-szerelő
 • Sugárhajtómű-szerelő

A repülőgépész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A repülőgépész feladata elvégezni a légijárművek üzemképesség tanúsításával kapcsolatos
feladatokat. Forgalmi karbantartási munkákat végez, hibafelvételezést hajt végre, és szükség esetén
javítási munkákat végez. Magasabb szintű karbantartási munkák esetén hangárkörnyezetben
berendezéseket cserél, javít, rendszereket ellenőriz, és működéspróbát végez a karbantartási utasítás
szerint. Ismeri és vezeti a szükséges dokumentációkat
Munkájához rendelkezik a 2042/2003. EK. rendelet, III. mellékletében (Part 66) előírt ismeretekkel, a
1149/2011. EK módosító rendelettel összhangban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a megfelelő kéziszerszámok, ellenőrző berendezések és kiszolgáló eszközök használatával ellenőrizni, karbantartani és javítani a repülőgép sárkányszerkezeti elemeit, a hajtóművet és azok rendszereit, a futóművet és rendszereit, a repülőgép üzemanyag, hidraulika, vezérlő rendszereit - munkája során felismerni és alkalmazni a megfelelő jogszabályi és humán faktor környezetet

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
31 853 03
Vízkárelhárító
31 853 07
Vízminőség vizsgáló
31 853 04
Gát- és csatornaőr

A képzés feltételei

A repülőgépész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 1

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Esti

A(z) 54 525 05 azonosító számú, Repülőgépész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
 • 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
 • 10431-12 Repülőgépek, helikopterek aerodinamikája, szerkezete és rendszerei
 • 10432-12 Légijármű hajtóművek, légcsavarok
 • 10430-12 Légiközlekedési jogszabályok és humán faktor
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A repülőgépész komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu