Rendőr zászlós - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Rendőr zászlós
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 861 07
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 55_861_07_Rendor_zaszlos.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5251
Rendőr
 • Rendőr járőr
 • Objektumőr és kísérő
 • Fogdaőr
 • Közrendvédelmi járőr

A rendőr zászlós szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedés- és igazgatásrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

alparancsnoki, csoportparancsnoki, közvetlen irányítói feladatokat ellátni - szolgálatirányító parancsnoki feladatokat ellátni - nagy területű helyszín biztosítása esetén járőröket, járőrcsoportokat összeállítani, helyszínre irányítani - elsődleges parancsnoki feladatokat ellátni, tanúkutatást, adatgyűjtést végezni, szervezni - kapcsolatot tartani a rendőri ügyelettel, elöljárókkal, a helyszínbiztosításban részt vevő beosztottakkal - kapcsolatot tartani a média képviselőivel, a mentésben részt vevő személyekkel - eltűntként bejelentett személyek kutatási tevékenységét szervezni, irányítani - ellenőrző-átengedő pontot telepíteni, működtetni, útvonalat zárni - hivatalos személy elleni erőszakos cselekmények kivizsgálásában részt venni - hatáskörébe utalt parancsnoki kivizsgálási feladatokat végezni - adatbázisokat, szakrendszereket alkalmazni, használni - az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartani és kezelni a részére kiadott ügyiratokat és okmányokat - szervezni, irányítani és ellenőrizni a szolgálatába beosztott csoport tevékenységét - felkészíteni a szolgálatba lépő állományt - beszámoltatni a szolgálatot leadó személyeket, jelentést készíteni - rendkívüli, váratlan helyzetekben intézkedni a szervezete válságkezelő tervei alapján - képzést, továbbképzést tartani - statisztikai adatgyűjtést, adatszolgáltatást teljesíteni - elemző-értékelő tevékenységet végezni - feladatterveket készíteni - szakmai idegen nyelven kommunikálni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 582 01
Ács

A képzés feltételei

A rendőr zászlós képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés
 • Előírt gyakorlat: 3 év rendőr szakmai gyakorlat
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

75%-elmélet
25%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 400-600 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 861 07 azonosító számú, Rendőr zászlós megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10411-12 Rendőr zászlósi feladatok

A rendőr zászlós komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelés. Szakmai gyakorlaton elkészített és határidőre leadott írásos anyag.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu