Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr)
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 861 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Személyi és vagyonvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: rendészetért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 54_861_01_rendor_tiszthelyettes_bunugyi_rendor_hatarrendeszeti_rendor_kozlekedesi_rendor_kozrendvedelmi_rendor.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5251
Rendőr
 • Jogszabályban meghatározottak szerint

A rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr; határrendészeti rendőr; közlekedési rendőr; közrendvédelmi rendőr) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

a rendőr a törvényben és más jogszabályokban meghatározott, rendészeti feladatokat lát el
- tevékenységét önállóan vagy utasításra hajtja végre
- tájékoztatást ad és segítséget nyújt
- személy és objektumvédelmi feladatokat lát el
- jelenlétével támogatja a bűnügyi megelőző tevékenységet
- segíti a közrend fenntartását, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtését, s a közlekedési
balesetek megelőzését
- végrehajtja a szükséges intézkedéseket rendőri feladatai ellátása során
- csapatszolgálati tevékenységet végez
- őrzi az államhatárt, idegenrendészeti-ellenőrzési feladatokat hajt végre
- a közterület rendjének fenntartása érdekében, igazgatás-rendészeti feladatokat lát el
- intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását
- megfelelő szintű kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, kellő
hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja

A szakképesítéssel rendelkező képes:

általános szolgálati feladatokat teljesíteni - adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni - jogsértő cselekményeket felismerni, megelőzni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmazni, feljelenteni, jegyzőkönyvet készíteni) - államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekményeket megelőzni, megakadályozni - biztonsági intézkedést foganatosítani, elővezetést, előállítást, elfogást végrehajtani - elvégezni a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat - felvilágosítani, felvilágosítást kérni, segítséget nyújtani a rászorulóknak - idegen nyelven kommunikálni - idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni, mélységi ellenőrzést végezni - járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani és határforgalmat ellenőrizni - jogszerűen és szabályszerűen intézkedni - közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti, őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni - csapatszolgálati feladatokat teljesíteni - szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni - személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni - szolgálata ellátása során kényszerítő eszközt, lőfegyvert használni - tanúkutatást, meghallgatást végezni, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt ellátni - tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
52 341 01
Becsüs

A képzés feltételei

A rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr; határrendészeti rendőr; közlekedési rendőr; közrendvédelmi rendőr) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 1800-2500 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 861 01 azonosító számú, Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr; határrendészeti rendőr; közlekedési rendőr; közrendvédelmi rendőr) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszerű szakképzés esetén: A második szakképző évfolyam eredményes elvégzése. A kerettantervben előírt csapatszolgálati gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése. „B” kategóriás vezetői engedély megléte. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu