Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló
 • A szakképesítés OKJ száma: 35 582 06
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: középfokú szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 35_582_06_Rekonstrukcios_es_muemleki_festo_mazolo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7535
Festő és mázoló
 • Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

A rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló feladata a műemlék jellegű épületek, építmények rekonstrukciós munkálatainak elvégzése.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

megismeri a helyi- vagy nemzetközi építési, és műemlékvédelmi előírásokat - felületvizsgálatot, feltárást, felületdiagnosztikát végezni - meglévő bevonat rétegrendjének felépítését megvizsgálni - az eredményeket írásos feljegyzésben dokumentálni - szakmai javaslatot adni felújítandó felület minősítéséről - anyagszükségletet meghatározni tervrajzról, és helyszínen - vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni - enyves festést készíteni oszlatott kivitelben - megállapítani a megfelelő technika, anyag használatát - megtervezni a helyreállítást - különleges (becsiszolt) mázolást készíteni, díszítéssel (faerezés, olajmárványozás, füstmárvány) - különleges tapétát (falkárpitozást) készíteni, megfelelő díszítéssel - tisztítást végezni a felületen - rekonstrukciós munkát végezni a megfelelő technikával és anyaggal, restaurátori irányítással - technológiának, stílusnak, megfelelő, különleges díszítést végezni (patinázás, antikozás, aranyozás, márványozás, plasztikus vonalazás) - betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat - elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés) - elvégezni a befejező munkálatokat, munkaterületet átadni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 813 02
Sportedző (a sportág megjelölésével)
55 813 01
Személyi edző

A képzés feltételei

A rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó
 • Előírt gyakorlat: az előírt szakirányú szakképesítés megszerzésétől igazolt 1 év
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 35 582 06 azonosító számú, Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11344-12 Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló feladatok

A rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu