Óvodai dajka - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Óvodai dajka
 • A szakképesítés OKJ száma: 32 140 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Általános oktatási ismeretek
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Oktatás
 • A szakképesítésért felelős miniszter: oktatásért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 32_140_01_ovodai_dajka.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
5320
Egészségügyi, oktatási szolgálta-tási foglalkozások (pl. segédápo-ló, beteghordó, műtőssegéd, daj-ka)
 • Óvodai dajka

A Óvodai dajka szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

az óvodapedagógussal való együttműködésre - a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre - az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére - a gyermek tevékenységének aktív segítésére - munkavédelmi előírások betartására - a beteg gyermek ápolására

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
32 521 02
Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

A képzés feltételei

A Óvodai dajka képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető e rendelet 6. mellékletében az Oktatás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 32 140 01 azonosító számú, Óvodai dajka megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11470-12 Óvodai nevelési feladatok
 • 11471-12 Óvodai gondozási feladatok
 • 11472-12 Óvodai munkajog, munkavédelem

A Óvodai dajka komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu