Nyomdaipari gépmester - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Nyomdaipari gépmester
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 213 04
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Audiovizuális módszerek és média-szakismeretek
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Nyomdaipar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 54_213_04_Nyomdaipari_gepmester.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7232
Nyomdász, nyomdaipari gépmester
 • Nyomó
 • Nyomdai gépmester
 • Rotációsgép-kezelő, nyomdai
 • Nyomdaipari munkás

A nyomdaipari gépmester szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A nyomdaipari gépmester elsődleges feladata, hogy az elkészült nyomóformákat és a nyomtatásra küldött digitális állományokat nyomtathatósági szempontból ellenőrizze majd azokat a kijelölt nyomathordozóra kinyomtassa - a munkatáska utasításainak megfelelően - és azokat a minőség-ellenőrzés után tovább feldolgozásra átadja. A gépmester járulékos feladata a nyomógépek megfelelő műszaki állapotának a fenntartása, rendszeres karbantartás és kisebb javítások önálló elvégzése.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

értelmezni a gyártás előkészítésben megadott késztermék-paraméterek technológiai összefüggéseit és kiválasztani, meghatározni a szükséges technológiai folyamatot. - eldönteni, hogy a rendelkezésre álló technológia alkalmas-e a megrendelő által kért mennyiségű és minőségű nyomat előállítására - felmérni, hogy a rendelkezésre álló kapacitások elegendőek-e a nyomtatási műveletek határidőre történő teljesítésére - előkészíteni a munkafolyamatot - kiválasztani a megfelelő nyomathordozót, meggyőződni annak alkalmasságáról - kiválasztani a munka elvégzéséhez szükséges segédanyagokat és azokat a megfelelő állapotba hozni - felmérni a nyomathordozók, festékek, lakkok és egyéb segédanyagok együttes alkalmazásának kölcsönhatásait és ezek használatához igazítani a nyomógép és tartozékainak a paramétereit. - megvizsgálni és eldönteni, hogy a gyártás előkészítéstől átvett nyomóformák vagy digitális állományok alkalmasak-e és elégségesek-e az előírt minőségű nyomat előállításához - a nyomógépet a munka elvégzéséhez a megfelelő állapotba hozni - beállítani a papíradagolót és a papírpályát - beállítani és folyamatosan ellenőrizni a festékterhelést és a színegyensúlyt - folyamatos felügyelettel példányonként azonos minőségben kinyomtatni az előírt példányszámot - elvégezni a nyomógépek rendszeres és időszakos technikai karbantartását és a kisebb javításokat - beleértve a kopó alkatrészek cseréjét - kezelni a nyomdaiparban használatos mérőműszereket és eszközöket - betartani és betartatni a munka- tűz- és környezetvédelmi előírásokat - alkalmazkodni az ISO vagy más egyéb minőségügyi rendszerek, megrendelői auditok által meghatározott elvárásokhoz - megítélni, hogy az elkészült nyomat alkalmas-e a tovább feldolgozásra - szakszerűen dokumentálni az elvégzett munkát és a tovább feldolgozásra átadott nyomatok paramétereit - műszaki probléma, nyomógép meghibásodás esetén feltárni, lokalizálni és meghatározni a hibaforrást és igény szerint szóban és/vagy írásban tömören és szakszerűen továbbítani azt a szakszerviznek.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A nyomdaipari gépmester képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nem
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 213 04 azonosító számú, Nyomdaipari gépmester megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10238-12 Munkajog, munkabiztonság
 • 10236-12 Gyártáselőkészítés, minőségügy
 • 10243-12 Nyomdaipari anyagismeret
 • 10245-12 Nyomtatási technológiák
 • 10242-12 Color-menedzsment
 • 10244-12 Nyomdaipari gépészeti ismeret
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A nyomdaipari gépmester komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu