Növényvédelmi szaktechnikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Növényvédelmi szaktechnikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 621 02
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Növénytermesztés és állattenyésztés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: agrárpolitikáért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 55_621_02_novenyvedelmi_szaktechnikus.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3131
Mezőgazdasági technikus
 • Falugazdász (technikus)
 • Háztáji mezőgazdasági technikus
 • Kertész és növényvédelmi technikus
 • Mezőgazdasági asszisztens
 • Mezőgazdasági technikus
 • Növénytermesztési szaktechnikus

A növényvédelmi szaktechnikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A növényvédelmi szaktechnikus a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrákhoz kapcsolódó növényvédelmi
szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít.
A végzett szakemberek képesek a növényvédelem terén a korszerű növényvédelmi eljárások alkalmazásával a
piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására. Enciklopédikus ismereteik
felhasználásával alkalmassá válik a tervszerűen, előrejelzésre alapozottan elvégzett különböző integrált
(agrotechnikai, fizikai, biológiai, kémiai) növényvédelmi eljárások kisüzemekben történő önálló elvégzésére. A szakterületen felkészültek az előírt követelményrendszerek betartására, a mérgező anyagokkal történő
biztonságos munkavégzésre, tevékenységük megfelelő adminisztrálására.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

megtervezni, megszervezni, elvégezni, elvégeztetni a szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák előrejelzésre alapozott, integrált növényvédelmét - munkája során szakmai információkra alapozottan szakszerűen a növényvédő szereket árusítani, vásárolni, szállítani, tárolni, raktározni, a keletkező veszélyes hulladékok megsemmisítéséről gondoskodni - önállóan végezni a különböző típusú növényvédelmi gépek beállítását, működtetését, javítását és karbantartását - betartani és betartatni a növényvédelmi munkák munka-, környezet- és természetvédelmi előírásait, az egyéni védőfelszerelésekkel kapcsolatos előírásokat. Mérgezés, baleset esetén munkatársi elsősegélynyújtást végezni - megfelelően adminisztrálni növényvédelmi tevékenységét

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 344 07
Vállalkozási mérlegképes könyvelő
szakképesítés-ráépülés

A képzés feltételei

A növényvédelmi szaktechnikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
nincs

 • Szakmai előképzettség: 54 621 02 Mezőgazdasági technikus
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Minimális óraszáma: 480-720 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 621 02 azonosító számú, Növényvédelmi szaktechnikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A növényvédelmi szaktechnikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Szántóföldi és kertészeti növényi kultúrák kór- kárkép- és gyomnövénygyűjteményének elkészítése (20+20+20
db).

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu