Műanyagfeldolgozó technikus - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Műanyagfeldolgozó technikus
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 521 06
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gépgyártás, műszer- és fémipar
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Vegyipar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 54_521_06_Muanyagfeldolgozo_technikus.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3115
Vegyésztechnikus
 • Műanyagipari technikus
 • Műanyagvizsgáló laboráns

A műanyagfeldolgozó technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz a műanyagok gyártásában, nagyüzemi vegyi folyamatok kidolgozásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, termékek minőségének és kémiai összetételének ellenőrzésében. Hőre lágyuló és hőre keményedő műanyag-feldolgozó üzemek középvezetésére alkalmas szakember, aki ismeri a műanyag alapanyagok kémiai, fizikai, feldolgozás- és alkalmazástechnikai tulajdonságait, a műanyagfeldolgozó gépeket, szerszámokat és gyártástechnológiákat. Alkalmas fejlesztési és beruházási feladatok megoldására.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagok széles választékát alkalmazni - kezelni, felügyelni, karbantartani a termékek gyártására alkalmas gépeket és azok kiegészítő berendezéseit - részt venni a félkész- és késztermékek minőségbiztosítási eljárásában

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 582 01
Ács
34 582 02
Bádogos
32 582 01
Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó
34 582 13
Burkoló
34 582 04
Festő, mázoló, tapétázó
54 582 02
Hídépítő és -fenntartó technikus
34 582 07
Kőfaragó, műköves és épületszobrász
34 582 14
Kőműves
54 582 03
Magasépítő technikus
54 582 04
Mélyépítő technikus
34 582 10
Szárazépítő
34 582 15
Tetőfedő
34 582 11
Útépítő
54 582 06
Vasútépítő és -fenntartó technikus

A képzés feltételei

A műanyagfeldolgozó technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nem
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 521 06 azonosító számú, Műanyagfeldolgozó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10082-12 Fizikai, mechanikai és reológiai vizsgálatok
 • 10083-12 Műanyagipari és gumiipari gépek
 • 10084-12 Műanyagok előállításának és feldolgozásának alapjai
 • 10092-12 Műanyagok feldolgozása
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A műanyagfeldolgozó technikus komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu