Légi közlekedésüzemvitel-ellátó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Légi közlekedésüzemvitel-ellátó
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 841 03
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Szállítási szolgáltatások
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közlekedés
 • A szakképesítésért felelős miniszter: közlekedésért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 54_841_03_Legi_kozlekedesuzemvitel_ellato.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
4132
Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
 • Árufuvarozói ügyintéző
 • Fuvarozási ügyintéző
 • Gépjármű diszpécser
 • Gépjármű-előadó
 • Gépjárműforgalmi koordinátor
 • Szállítási adminisztrátor
 • Szállítmányozási adminisztrátor
 • Szállítmányozási ügyintéző
 • Taxidiszpécser

A légi közlekedésüzemvitel-ellátó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A légi közlekedésüzemvitel-ellátó feladata, hogy részt vegyen a légi fuvareszközök személyszállításra,
illetve árufuvarozásra való előkészítésében, a légi fuvareszköz üzemeltetéséhez szükséges megfelelő
személyzet biztosításában.
Gondoskodnia kell a fedélzeti légi ellátmányról (catering) és a légi fuvareszköz közlekedési
információkkal való ellátásáról.
Tevékenységi körében nyilvántartja és kezeli a fuvarozási okmányokat, az üzemeltetési engedélyeket.
Munkatársaival együttműködve lebonyolítja a fuvarozást és elvégzi a hozzá kapcsolódó feladatokat.
Munkája során kapcsolatot tart a légi közlekedési és légügyi hatóságokkal, szervezetekkel. Betartja és
betartatja a hazai jogi szabályozást, valamint a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat.
A gazdaságos működtetés érdekében figyeli a code share (közös üzemeltetésű) -járatok alkalmazásából
fakadó előnyöket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

Elkészíteni a különféle dokumentumokat és kitölteni azokat számítógép használatával - használni az informatikai hálózatokat, rendszereket - idegen nyelven kommunikálni szóban és írásban - megérteni és használni az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket - szervezni a személyszállítással kapcsolatos feladatokat - szervezni az árufuvarozással kapcsolatos teendőket - szervezni a légi fuvareszközök használatához kapcsolódó feladatokat - ellátni a légifuvarozással kapcsolatos feladatokat

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 853 02
Vízgazdálkodó technikus
54 853 03
Vízgépészeti technikus
54 853 04
Víziközmű technikus
55 853 01
Vízépítő szaktechnikus

A képzés feltételei

A légi közlekedésüzemvitel-ellátó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 1

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 54 841 03 azonosító számú, Légi közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10496-12 Közlekedés-szállítási alapok
 • 10498-12 Légiszállítási feladatok
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A légi közlekedésüzemvitel-ellátó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu