Keveréktakarmány-gyártó - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Keveréktakarmány-gyártó
 • A szakképesítés OKJ száma: 31 541 06
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Élelmiszergyártás
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Élelmiszeripar
 • A szakképesítésért felelős miniszter: élelmiszeriparért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 31_541_06_keverektakarmany_gyarto.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A keveréktakarmány-gyártó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A különböző gabonafélék feldolgozását végző üzemek munkaterületein:
- nyers- és alapanyagok átvétele, minősítése, tárolása
- gabona termények szárítása és tisztítása
- gabonák őrlése és hántolása
- keveréktakarmányok gyártása
- késztermékek minősítése, csomagolása, raktározása
A technológiai műveletek és folyamatok előírásainak betartása, valamint a gépek, berendezések biztonságos
(baleset- és tűzvédelmi) kezelése alapvető követelmény.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a munkafolyamathoz szükséges anyagmennyiségeket és termelési időt megtervezni - eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni - gabonák és alapanyagok raktározási tevékenységet végezni - működtetni a gabonatárolási és a gabonaszárítási technológiai folyamatot - működtetni a keveréktakarmány-gyártás technológiai folyamatát - ellenőrizni a technológiai feldolgozás hatékonyságát - elvégezni a technológia befejező műveleteit - biztosítani a zavartalan technológiai folyamatot - betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat - sematikus ábrákat és folyamatábrákat értelmezni - elvégezni a tevékenységéhez kapcsolódó kézi és számítógépes adminisztrációt

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
32 521 01
Felvonószerelő
szakképesítés

A képzés feltételei

A keveréktakarmány-gyártó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 31 541 06 azonosító számú, Keveréktakarmány-gyártó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10926-12 A húsipari és malomipari munkavégzés követelményei

A keveréktakarmány-gyártó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu