Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 725 10
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3323
Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője
 • Röntgenasszisztens
 • Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és su-gárterápiás asszisztens
 • Izotópasszisztens
 • Nukleáris medicina asszisztens
 • Sugárterápiás asszisztens
 • Radiográfus

A képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens a képi diagnosztikai, a nukleáris medicina és a sugárterápiás betegellátás területén tevékenykedik, team tagjaként, szakorvos (a radiológiában, nukleáris medicinában, sugárterápiában szakor-vos), vagy diplomás radiográfus irányításával. Kompetenciájának megfelelően önállóan vesz részt a betegek diagnosztikus és terápiás ellátásában. Elősegíti a képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás betegellátás optimális feltételeit, a napi tevékenységet megszervezi, betegirányítási és tájékoztatási feladatokat lát el, a betegdokumentációt vezeti.
Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik. Munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a radiológiai osztályon röntgenfelvételeket készíteni, a röntgen átvilágításoknál segédkezni, asszisztálni a kontrasztanya-gok beadásánál, denzitometriás vizsgálatot végezni, mammográfiás vizsgálatot végezni, speciális mammográfiás beavat-kozásoknál segédkezni; - a nukleáris medicina osztályon a nukleáris medicina diagnosztikai vizsgálatokat elvégezni, orvosi leletezésre előkészíte-ni, a terápiás eljárásoknál, valamint a radiofarmakonok beadásánál segédkezni, részt venni a meleglaboratórium munká-jában, a radiogyógyszerek minőségbiztosításában; - a sugárterápiás osztályon a besugárzási tervet értelmezni, a besugárzást előkészíteni, orvosi utasításra sugárterápiás keze-lést végezni; - mindhárom területen a vizsgálatokhoz, kezelésekhez szükséges anyagokat előkészíteni, a használatos gépeket, berende-zéseket és eszközöket szakszerűen kezelni, meghibásodásukat felismerni és jelezni, minőségbiztosítási eljárásokat alkal-mazni; - munkáját szakszerűen, maximális biztonsággal, az aszepszis, antiszepszis, valamint a sugárvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásával végezni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: 52 725 02 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 360-440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 725 10 azonosító számú, Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11189-12 Képi diagnosztika
 • 11190-12 Nukleáris medicina
 • 11191-12 Sugárterápia

A képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu