Jövedéki ügyintéző - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Jövedéki ügyintéző
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 344 07
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: adópolitikáért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 51_344_07_Jovedeki_ugyintezo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3611
Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
 • Pénzügyi asszisztens
 • Vámügyi előadó

A jövedéki ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A jövedéki eljárásokban a jövedéki terméket előállító és annak előállítására alkalmas a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jövedéki adótörvény) meghatározott terméket előállító, raktározó, tároló, importáló, exportáló, az azt forgalmazó, külföldről beszerző (beszállító), külföldre értékesítő jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet és a természetes személy nevében - a jövedéki adótörvényben meghatározott esetekben - jövedéki ügyintéző részszakképesítéssel rendelkező járhat el.
A jövedéki ügyintéző érdemileg elvégzi a kereskedelmi ügyeletek realizálásának folyamatában felmerülő ügyeket és biztosítja az ügyfelek által végzett tevékenységek jogszerűségét és szakszerűségét.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

közreműködni a kereskedelmi ügyletek megkötésénél, megadni az ügylethez kapcsolódó jövedéki információkat - intézkedni a szükséges hatósági engedélyek beszerzése iránt, illetőleg közreműködni a jogszabályok által meghatározott kötelezettségek és jogok érvényesítésében - ellátni az elektronikus adatszolgáltatással, illetve nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat - gondoskodni az okmányok szakszerű kiállításáról, benyújtásáról, valamint a szükséges egyéb feltételek biztosításáról - figyelemmel kísérni, szükség szerint intézkedni a határidős ügyek tekintetében - felülvizsgálni, intézni az esetlegesen felmerülő jogorvoslati ügyeket - közreműködni az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzéseknél

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
53 213 03
Gyártásvezető
53 213 07
Szerkesztő műsorvezető
51 213 01
Produkciós asszisztens
53 213 09
Utómunka szakasszisztens
53 213 08
Televíziós kameraman
51 213 02
Rögzítésvezető
53 213 05
Mozgóképgyártó hangtechnikus
53 213 02
Fővilágosító
51 213 03
Utómunka asszisztens

A képzés feltételei

A jövedéki ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 51 344 07 azonosító számú, Jövedéki ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10156-12 Jogi-, adójogi feladatok ellátása
 • 10160-12 Vámtarifa feladatok és áruosztályozás
 • 10157-12 Jövedéki feladatok ellátása

A jövedéki ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu