IT mentor - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: IT mentor
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 482 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Számítástechnikai alkalmazások
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Informatika
 • A szakképesítésért felelős miniszter: informatikáért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3142
Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus
 • Helpdesk operátor
 • PC-támogató
 • Rendszeradminisztrátor
 • Számítógépes kisegítő technikus
 • Számítógépes rendszerkarbantartó

Az it mentor szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az IT Mentor képes az e-Magyarország pontok működtetésére, a szűkebb közösség IT oktatására, melynek
célja a digitálisan írástudatlanok felzárkóztatása. Képzi az állampolgárokat az e-Közszolgáltatások
használatára, segíti őket közügyeik digitális úton történő intézésében.
Alkalmazza a célcsoport élethelyzeteinek megoldását kínáló hálózati szolgáltatásokat. Elősegíti a célcsoport
helyzetének javítását az információs társadalomban, a digitális esélyegyenlőség megteremtésében.
Közreműködik a közösségi oktatásfejlesztési és képzési programok kidolgozásában és menedzselésében.
Népszerűsíti a helyi információs társadalom fejlesztését. Kialakítja a közösségi hozzáférés szervezeti kereteit.
Megszervezi az élethosszig tartó tanulás helyi feltételeit. Segíti a távtanulókat a távoktatási szolgáltatások
használatában. Részt vesz a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében.
Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni az
adatátviteli rendszerek, a hang és beszédátviteli rendszerek valamint a műsorszórás területei között. Kezeli
egyaránt a vezetékes és a vezeték nélküli hálózati megoldásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni - adatátviteli eszközöket üzemeltetni - adatbázisokat kezelni - távközlési berendezések kezelésére - hibadetektálásra és javításra - üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátására - a távközlési marketing feladatok ellátására - e-Közszolgáltatások használatának oktatására - tanfolyamok szervezésére - oktatási feladatok ellátására - nyomtatványkitöltő programokat használatára - Ügyfélkapu és MoHu használatára - a speciális célcsoportok szükségleteinek és kielégítésük módjának az elemzésére és értékelésére- a szakterület jogi eszközeinek a speciális élethelyzetek kezelésében történő alkalmazására - a szakterület-specifikus megoldások, módszerek alkalmazására az egyedi az élethelyzetek megoldásában

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
53 861 07
Katasztrófavédelmi referens
szakképesítés-ráépülés

A képzés feltételei

Az it mentor képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 16

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 482 01 azonosító számú, IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10815-12 Információtechnológiai alapok
 • 10826-12 Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
 • 10829-12 Közösségi IT mentor feladatai
 • 10830-12 Közösségi informatikai szolgáltató feladatai
 • 10831-12 e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok ellátása
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Az it mentor komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu