Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
 • A szakképesítés OKJ száma: 51 581 02
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú részszakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építészet és várostervezés
 • A szakképesítés típusa: részszakképesítés
 • Szakmacsoport: Mezőgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: földügyért és térképészetért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 51_581_02_ingatlan_nyilvantartasi_ugyintezo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3133
Földmérő és térinformatikai technikus
 • Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző

Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző a földügyi szakigazgatási tevékenység keretében elvégzi az ingatlannyilvántartással
kapcsolatos hatósági feladatokat. Ennek során a számítógépes feldolgozású ingatlannyilvántartás,
mint nyilvános állami nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi
ingatlanának és a bejegyzett személyek törvényben meghatározott adatait, az ingatlanokhoz kapcsolódó jogokat,
és jogi szempontból jelentős tényeket. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban kerül sor az ingatlannal kapcsolatos
jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, az adatokban bekövetkezett változások átvezetésére.
Az ingatlan-nyilvántartás jellegzetessége, hogy annak tartalmát változtatni - jelentős részben - csak közokirat
vagy ügyvéd által ellenjegyzett, teljes bizonyító erejű magánokirat alapján lehet. Az ingatlan-nyilvántartási
ügyintézőnek a döntéshozatali eljárás során össze kell vetnie az okiratot a tulajdoni lap tartalmával és a
jogszabályi rendelkezésekkel. Ez a jogalkalmazási tevékenység széleskörű és speciális ingatlan-nyilvántartási és
jogi felkészültséget kíván meg.
Az ingatlan-nyilvántartás tartalma adatszolgáltatás keretében kerül nyilvánosságra, biztosítják az ingatlannyilvántartás
tartalmának megismerését, jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.
Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés során nagyon sok jogszabályi rendelkezést kell ismerni, alkalmazni és
betartani.
A fentiekben felsorolt résztevékenységek ellátásában köztisztviselőként végzi a munkáját.
Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés során betartja a köztisztviselőre vonatkozó etikai normákat.
Együttműködik a munkatársaival.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos adatváltozásokat azonosítani, - az ingatlan-nyilvántartási adatváltozásokat átvezetni, - ingatlan-nyilvántartási adatokat szolgáltatni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
31 582 01
Csőhálózatszerelő
részszakképesítés
35 582 01
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő
szakképesítés-ráépülés
35 582 02
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
szakképesítés-ráépülés

A képzés feltételei

Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 320-480 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 51 581 02 azonosító számú, Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10986-12 Geodéziai alapismeretek
 • 10989-12 Az ingatlan-nyilvántartási ügyintézés feladatai

Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu