Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 481 03
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Számítástechnikai képzések
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Informatika
 • A szakképesítésért felelős miniszter: informatikáért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 54_481_03_Infokommunikacios_halozatepito_es_uzemelteto.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3141
Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
 • Hálózatoperátor
 • Számítógép telepítő
 • Számítógéphálózat üzemeltető

Az infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető feladata a távközlési hálózatok kiépítése. Ebbe a körbe
tartozik a fizikai összeköttetések kiépítése, a kábelek behúzása, a kötések és a végpontok szerelése. A hálózat
hibáit képes detektálni, a hibahelyet megkeresni, és a hibákat kijavítani. A kiépített hálózathoz csatlakoztatja
a végberendezéseket, melyeket üzembe is helyez, az igényeknek megfelelően installál.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

informatikai hálózatokat építeni - LAN hálózatokat konfigurálni - hagyományos távközlési hálózatokat szerelni - optikai hálózatokat építeni és szerelni kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni - hálózatokat minősíteni - hibahelyet detektálni - kábelhibákat javítani - távközlési végberendezéseket, modemeket installálni - informatikai eszközöket installálni - biztonsági rendszereket beállítani - útvonalkonfigurálást, címzések beállítását végezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 861 01
Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr, Határrendészeti rendőr, Közlekedési rendőr, Közrendvédelmi rendőr)

A képzés feltételei

Az infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 16

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 481 03 azonosító számú, Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10815-12 Információtechnológiai alapok
 • 10823 -12 Távközlés-elektronikai alaptevékenység
 • 10826 -12 Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
 • 10817 -12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
 • 10824 -12 Távközlési és informatikai hálózat építése
 • 10825 -12 Hálózatszerelés és mérés
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Az infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben megha

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu