Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 863 02
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Honvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közszolgálat
 • A szakképesítésért felelős miniszter: honvédelemért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 54_863_02_honved_altiszt_az_agazat_szakmairany_megjelolesevel.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Magyar Honvédségnél altiszti állományban:
katonai alaptevékenységet végez,
altiszti alapfeladatokat hajt végre,
katonai ágazati alap- és szaktevékenységet végez,
katonai szakmairányú szaktevékenységet végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

katonai alapfeladatok körében a szolgálati, alaki és öltözködési szabályzatban meghatározottak alkalmazza; egyéni lőfegyverét, védelmi eszközeit és felszerelését kezeli, karbantartja; őr-, ügyeleti- készenléti-, futár- valamint rendészeti szolgálati feladatot lát el;végrehajtja a napirend feladatait, parancsnokát támogatva részt vesz az alegység napi tevékenységének irányításában; műszaki, logisztikai, harcászati, hírváltási, ön-és kölcsönös segélynyújtási, katasztrófavédelmi és nem háborús műveleti, feladatokat lát el; a beosztott állomány kiképzését tervezi, szervezi és végzi, a saját katonai-szakmai ismereteit önképzéssel fejleszti, edzi testét; számítógépes nyilvántartásokat vezet, elektronikus formátumú dokumentumokat készít; a szakbeosztásához rendszeresített haditechnikai eszközöket kezel, üzemeltet, tesztel, karbantart, az egyszerűbb hibákat javítja; betartja és betartatja katonai gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági rendszabályokat, munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenységet végez; elsajátítja és alkalmazza a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatokat és viselkedési normákat, katonai-szakmai tevékenység során - NATO STANAG 6001 1.1.1.1 szinten - angol katonai szaknyelven kommunikál; építi és fejleszti az alegység közösségét, motiválja beosztottait, kezeli a konfliktusokat és stresszhelyzeteket; katonai személyek és szervezetek, valamint polgári személyek és szervezetek közötti kommunikáció végez; a beosztott állomány képzésének és előmenetelének tervezése, szervezése, a beosztott állomány önképzésének, ismeretszerzésének segítése, részükre egyéni fizikai felkészítési program kidolgozása; az alegységnél működő mentor, családtámogató programot segíti; közreműködik a honvédelmi nevelés programjának megvalósításában, a tiszt-, és altisztképzésben.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
52 861 02
Büntetés-végrehajtási felügyelő
szakképesítés

A képzés feltételei

A honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga, angol nyelvből államilag elismert általános, komplex, alapfokú nyelvvizsga vagy iskolai előképzettség hiányában

 • Szakmai előképzettség: Az eredményesen végrehajtott katonai alapfelkészítés a 10282-12 Katonai alapfeladatok modultartalmába beszámítandó
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
120 óra a II. félév szorgalmi időszakát követően, 80 óra a IV. félév szorgalmi időszakában.

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 863 02 azonosító számú, Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az V. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
„B” kategóriás vezetői engedély megléte, kivéve
Szerelő ágazat: „B” és „C” kategóriás vezetői engedély megléte
Angol nyelvből NATO STANAG 6001 1.1.1.1 katonai szaknyelvi vizsga megléte
ECDL START számítógép kezelői jogosítvány megléte, kivéve
Légi vezetés, Híradó, Katonai informatikai rendszerüzemeltető, Speciális felderítő (rádióelektronikai felderítő) ágazat/szakmairányt, ahol az ECDL számítógép kezelői jogosítvány megléte

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu