Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 725 02
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2012
 • Az SzVK letöltése: 52_725_02_Gyakorlo_kepi_diagnosztikai_nuklearis_medicina_es_sugarterapias_asszisztens.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3323
Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője
 • Gyakorló képi diagnosztikai nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens

A gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens a képi diagnosztikai, a nukleáris medicina és a sugárterápiás betegellátás területén tevékenykedik, team tagjaként, szakorvos (a radiológiában, nukleáris medicinában, sugárterá-piában szakorvos, vagy diplomás radiográfus irányításával. Kompetenciájának megfelelően önállóan vesz részt a betegek diag-nosztikus és terápiás ellátásában.
Elősegíti a képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás betegellátás optimális feltételeit, a napi tevékenységet meg-szervezi, betegirányítási és - tájékoztatási feladatokat lát el.
Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

a radiológiai osztályon röntgenfelvételeket készíteni, a röntgen-átvilágításoknál segédkezni, asszisztálni a kontrasztanyagok beadásánál, denzitometriás vizsgálatot végezni; - a nukleáris medicina osztályon a nukleáris medicina vizsgálatokat elvégezni, a radiofarmakonok beadásánál és az izotóp-terápiánál segédkezni; - a sugárterápiás osztályon a besugárzási tervet értelmezni, a besugárzást előkészíteni, orvosi utasításra sugárterápiás keze- lést végezni; - mindhárom területen a használatos gépeket, berendezéseket és eszközöket előírásszerűen kezelni, meghibásodásukat fel-ismerni és jelezni; - feladatait szakszerűen, maximális biztonsággal, az aszepszis, antiszepszis, valamint a sugárvédelmi és környezetvé-delmi szabályok betartásával végezni.

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 523 07
Járműipari karbantartó technikus
szakképesítés-ráépülés
34 521 01
Autógyártó
szakképesítés
34 521 11
Építő- szállító- és munkagép-szerelő
szakképesítés
34 582 03
Épület- és szerkezetlakatos
szakképesítés
54 863 01
Fegyverműszerész
szakképesítés
34 521 02
Finommechanikai műszerész
szakképesítés

A képzés feltételei

A gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 1400-1700 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 52 725 02 azonosító számú, Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11221-12 Alapápolás
 • 11110-12 Egészségügyi alapismeretek
 • 11222-12 Klinikumi ismeretek
 • 11157-12 A képi diagnosztika alapjai
 • 11158-12 A nukleáris medicina alapjai
 • 11159-12 A sugárterápia alapjai
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu