Építési műszaki ellenőr - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Építési műszaki ellenőr
 • A szakképesítés OKJ száma: 62 582 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Építőipar, vízi, közlekedési stb. építés
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter: építésügyért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 62_582_01_Epitesi_muszaki_ellenor.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3213
Építőipari szakmai irányító, felügyelő
 • Építési műszaki ellenőr, Magasépítés szakterület, ME-É-I.
 • Építési műszaki ellenőr, Mélyépítés és mélyépítési műtárgyak szakterület, ME-ÉM-I.
 • Építési műszaki ellenőr, Építmény- és épületgépészet szakterület, ME-ÉG-I.
 • Építési műszaki ellenőr, Építmény-

A Építési műszaki ellenőr szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az építési műszaki ellenőr az építtető helyszíni képviselőjeként az építőipari kivitelezési tevékenység
teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó:
- jogszabályok
- hatósági előírások
- szabványok
- szerződések, és
- a kivitelezési dokumentáció betartását

A szakképesítéssel rendelkező képes:

az építési műszaki ellenőri tevékenységgel kapcsolatos jogszabályokat, szabvány- és minőségügyi ismereteket, pénzügyi- és gazdasági ismereteket, építésbiztonsági ismereteket önállóan alkalmazni; - jogerős építési (létesítési) engedély, illetve műemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségét ellenőrizni - az építmény kitűzése helyességét, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtét ellenőrizni - a munkák eltakarása előtt azok mennyiségét és minőségét ellenőrizni - a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétét ellenőrizni; - műszaki kérdésekben az építtető döntéseit előkészíteni - a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal és más műszaki kérdésekkel kapcsolatos javaslatokat megtenni - az építési naplót ellenőrizni, a hibákat, hiányosságokat, eltéréseket valamint az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzését az építési naplóban feltüntetni, a napló bejegyzéseket és egyéb jegyzőkönyveket ellenjegyezni, észrevételezni - az építés technológiával összefüggő biztonsági előírások betartását ellenőrizni - az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban részt venni - a pénzügyi elszámolásokat, felméréseket ellenőrizni - a teljesített kivitelezési munkák elszámolásához illetve számlázásához szükséges adatait tartalmazó teljesítésigazolást kiállítani - a kiállított teljesítésigazolást az érintettek részére megküldeni - több fővállalkozó által végzett kivitelezési tevékenység esetén a felelős műszaki vezetők tevékenységét összehangolni, és gondoskodni arról, hogy egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
32 542 01
Textilanyaggyártó

A képzés feltételei

A Építési műszaki ellenőr képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
felsőfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 250-350 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 62 582 01 azonosító számú, Építési műszaki ellenőr megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10347-12 Építési műszaki ellenőri feladatok

A Építési műszaki ellenőr komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Előírt témájú és terjedelmű szakdolgozat elkészítése.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu