Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő
 • A szakképesítés OKJ száma: 32 853 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése: 32_853_01_Egeszsegugyi_kartevoirto_es_fertotlenito.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
7914
Kártevőirtó, gyomirtó
 • Kártevőirtó
 • Rágcsálóirtó
 • Rovarirtó

Az egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az ember közvetlen környezetében végzi az egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtását, szabadforgalmú, veszé-lyes irtószerekkel, gázosítás során közreműködik az egészségügyi gázmester utasításainak megfelelően. Munkáját elsődlegesen egészségügyi intézmények, kereskedelmi-és vendéglátóipari szolgáltatók, ipar, mezőgazdaság (raktározott terményvédelem) terü-letén végzi. Utasításra, a közreműködő hatóság, vagy a közegészségügyi-járványügyi szakemberek irányítása mellett közegés-zségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket figyelembe véve végezni - felelősségteljesen végezni feladatát - kártevő-mentesítéssel kapcsolatos szakmai tanácsot adni - észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét - felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket - a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni - az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni - a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani - felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezetegészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit - szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket - közegészségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat ellátni - részt venni az egészségügyi intézmények fertőtlenítéshez és sterilizáláshoz kapcsolódó folyamataiban

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 542 06
Női szabó
szakképesítés
54 542 03
Textilipari technikus
szakképesítés
54 542 02
Ruhaipari technikus
szakképesítés
34 542 04
Férfiszabó
szakképesítés
34 542 03
Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító
szakképesítés
34 542 02
Cipőkészítő
szakképesítés
34 542 01
Bőrdíszműves
szakképesítés

A képzés feltételei

Az egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 1100-1440 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 32 853 01 azonosító számú, Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11127-12 Általános egészségügyi alapmodul
 • 11128-12 Elsősegélynyújtás, toxikológia
 • 11130-12 Fertőtlenítés
 • 11129-12 Kártevőirtás
 • 11497-12 Foglalkoztatás I
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Az egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu