Egészségügyi gyakorlatvezető - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi gyakorlatvezető
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 720 01
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés-ráépülés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Egészségügy (általános programok)
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés-ráépülés
 • Szakmacsoport: Egészségügy
 • A szakképesítésért felelős miniszter: egészségügyért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2001
 • Az SzVK letöltése: 55_720_01_Egeszsegugyi_gyakorlatvezeto.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3339
Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású
 • Egészségügyi gyakorlatvezető

Az egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az egészségügyi gyakorlatvezető az egészségügyi tevékenységet végző team azon tagja, aki a különböző ellátási/szolgáltatási területeken, gyakorlati oktatás keretében, a szakmai elméleti képzéssel és a szakképzési dokumentumokkal összhangban megfele-lően felkészíti a tanulókat a választott hivatásuk gyakorlására, a szükséges szakmai kompetencia megszerzésére. Részt vesz a szakmai vizsga előkészítésében, a tanuló értékelésében. Közreműködik a tanulók pályára nevelésében, optimális tanulói környezet kialakításában, részt vesz a tudásmegosztásban a különböző képzési formák, módszerek alkalmazásával, fejlesztésével.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

gyakorlati munkaprogramot összeállítani - segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulót - a tanulót objektíven értékelni - modern oktatási módszereket alkalmazni - a tanulót megfelelően motiválni - tanulói csoportot irányítani - szakmai vizsgát előkészíteni - kutatásmódszertani elméleteket alkalmazni - dokumentumokat elemezni, eredményeket feldolgozni - a tanuló képességeit fejleszteni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 343 01
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

A képzés feltételei

Az egészségügyi gyakorlatvezető képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló
 • Előírt gyakorlat: 5 év egészségügyi munkakörben eltöltött gyakorlat
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 1100-1440 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 55 720 01 azonosító számú, Egészségügyi gyakorlatvezető megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11125-12 Pedagógiai interakció
 • 11126-12 Szakmódszertan

Az egészségügyi gyakorlatvezető komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Záródolgozat leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu